پاورپوینت درباره پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد صفحات:12 نوع فایل: power point (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه آموزش سلامت به مددجو فرایندی است: v هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده v به موجب آن یپاورپوینت درباره پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران|1654547|sarzamindoost|پاورپوینت,پروتکل عملیاتی آموزش,سلامت در بیمارستانها
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت درباره پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد صفحات:12

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

آموزش سلامت به مددجو

فرایندی است:

vهدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده v به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد vتغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو vافزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود vافزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوهv در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی