پاورپوینت درباره تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 267 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پاییپاورپوینت درباره تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی|1669119|sarzamindoost|پاورپوینت,کارگروه منابع ملی,محتوای صورت جلسات
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت درباره تحلیل محتوای صورت جلسات کارگروه منابع ملی

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 267 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

مباحث روشی

فرایند تولید نظریه ای که بتواند کارکردهای ذیل را مرتفع سازد بایست این

گام ها را پشت سر گذارد:

توصیف و تبيين روند توسعه كشور

پيش بيني روندهاي آتي توسعه کشور

ترسيم مختصات نقطه مطلوب توسعه

تجويز رهيافتي براي استقرار در مسير مطلوب توسعه

.1تعریف و تبیین الگوی نظری و اصول بنیادین نظریه جدید.2تحلیل و جمع بندی در خصوص ناکارآمدی رویکردهای نظری رقیب .3پیش فرض های مشخص در حوزه فرانظریه (معرفت‌شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی) .4فرض‌هاي مشخص درباره تغيير و تحول سيستم‌هاي اجتماعي(پویایی تحولات ساختاری).5فرض‌هاي مشخص درباره محرك رفتاري افراد و ارتباط آن با عملكرد سيستم اجتماعي .6فرض‌هاي مشخص درباره سيستم اجتماعي ايران .7سازگاري دروني فرض‌هاي ارايه شده .8برخورداري از يك مدل پايه سازگار با فرض‌ها .9مطالعه روند تاريخي توسعه كشور بر مبناي فرض‌ها و سازگاري بيروني فرض‌ها با فاكت‌هاي ارايه شده .10ارايه گزاره‌هاي روشمند كه از توانايي تبيين، تجويز و پيش بيني مسايل توسعه ايران برخوردار باشند. .11ارائه گزارشات تحلیلی و راه حل های عملیاتی در خصوص مسائل و دغدغه های جاری کشور مبتنی بر رویکرد توسعه ای بسط یافته

به لحاظ منطقي، پس از طي اين گامها است كه مي توانيم به خلق نظريه‌اي نائل شويم كه آن كاركردهاي چهار گانه را به انجام رساند.

چند نکته در خصوص این فرایند نظریه سازی

در خصوص ناکارآمدی رویکردهای نظری رقیب، با ايجاد نظريه جديد بالتبع نگاه جديدي حاصل مي شود كه قاعدتا در ديگر نظريات لحاظ نشده است. (مجید زاده)

روش: برخی نکات تکمیلی در خصوص روش تحقیق

در نظريات توسعه گاهي به دنبال بررسي توسعه در سطح كلان می باشیم و گاهي بحث بر سر خرده سيستم هاي توسعه از جمله نظريات توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... می باشد.

اگر هدف بحث از توسعه در سطح كلان باشد، لازم است به نظريات كلان توسعه مراجعه كنيم و اگر چنين الگوي كلان را به دست آوريم سعي كنيم جانمايي منابع را در آن بازشناسيم.

در واقع ما با دو رويكرد مواجه هستيم:

رويكرد كلان - كيفي

رويكرد كمي.

اگر رويكرد كمي مدنظر باشد بايد بتوانيم مدل محور به جلو رويم و با مشخص كردن متغير وابسته و مستقل و متغيرهاي واسط و مداخله گر خود، روابط ميان آنها را مشخص كنيم.(شمس احمر صورت جلسه 4)

روش: بحث نظري و مفهومي در خصوص "تعريف"

در این قسمت با ذکر نکاتی به بحث نظري و مفهومي در خصوص "تعريف" و شيوه هاي رسيدن به تعاريف می پردازیم که مقدمه ای برای دست یابی به تعریف جامع منابع ملی باشد:

برخي ويژگي هاي يك تعريف خوب را به شرح زير برشمرد:

 • جامع باشد.
 • مانع باشد.
 • متباين نباشد.
 • دور نباشد.
 • گزاره هاي تعريف نسبت به مفهوم اجلي باشند.
 • بهترين تعريف، تعريفي است كه از جنس قريب و فصل قريب تشكيل شده باشد.
 • در منطق معمولا با استفاده از سه شيوه زير تعاريف حاصل مي شوند:

  تعريف به اجزاء: تعريف بر مبناي مدلول ها و مصاديق

  تعريف به غايت: بر مبناي كاركردهاي پديده مورد نظر

  تعريف به غير: تعريف اينكه پدیده مورد نظر چه چيزي نيست.