تحقیق درباره سقف و بتن

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 33 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه اين بتن كه از نوتحقیق درباره سقف و بتن|1760469|sarzamindoost|تحقیق درباره سقف و بتن, سقف و بتن,بتن
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق درباره سقف و بتن

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 33 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

اين بتن كه از نوع بتن كم عيار با 150 كيلوگرم در متر مكعب سيمان مي باشد فقط براي داشتن سطحي صاف و تميز و اينكه آرماتورهاي فونداسيون بر روي سطحي صاف و راحت تر قرار گرفته شوند و همچنين اينكه بتن اصلي از زمين فاصله داشته باشد وتا مقداری نیز رطوبت به پی نرسدريخته مي شود . براي ريختن بتن مگر با توجه به اینکه پی ساختمان گسترده( مت ) بود بدين گونه عمل شد كه ابتدا از روي نقشه محل ريختن بتن مگررا مشخص کردند سپس بوسیله دوربین نیوو یک نقطه را مشخص کرده و در همان نقطه باکمک دوربین بتنی به ضخامت 10 سانتیمترریخته و سپس هم ارز با همان نقطه به فاصله یک متر نقطه دیگری با همان ضخامت ایجاد کرده سپس شمشه ای را برروی دو نقطه قرار داده وزیر شمشه را بوسیله بتن کم عیار پر می کنندوسپس نسبت به آن بوسیله بند کشی بقیه ی نقاط کف پی را کرم بندی شدوسپس میان آنها بتن کم عیار ریخته شد. قبل از ريختن بتن مگر بايد محل هاي مشخص شده را آبپاشي كرده تا آب بتن توسط زمين مكيده نشود.

آرماتور بندي فونداسيون :

اين آرماتوربندي كه از يك شبكه آرماتور در بالا و يك سري شبكه آرماتور در پايين و آرماتورهاي تقويتي تشكيل شده است كه در نقشه آرماتور بندي نوع ، طول ، قطر ، و همچنين چگونگي قرار گرفتن ميلگرد مشخص شده است اين نقشه ها توسط شركت در اختيار آرماتور بند قرار داده مي شود . در بين شبكه ميلگردهاي بالا و پايين ميلگردي به نام خرك قرار مي دهند . خرك از به هم چسبيدن شبكه آرماتور هاي بالا و پايين در هنگام راه رفتن كارگران روي آرماتورها يا هنگامي كه بتن روي آرماتورهاي ريخته مي شود جلوگيري مي كندمعمولاً در آرماتور بندی، قطرمیلگرد های شبکه پایین را بیشتر از شبکه بالا در نظرمی گیرند به عنوان مثال اگر قطر میلگردمصرفی در شبکه بالا 18 میلیمتر باشد ، قطر میلگرد شبکه پایین را 20 میلیمتر در نظر می گیرند . دلیل اصلی این عمل وجود بار و فشار بیشتر در این ناحیه می باشد .

كاور بتني :

كاور بتني كه باعث پوشش مناسب بتن در روي ميلگرد ها مي شود از دو نوع قطعه بتني و سنگ استفاده شد قطعه هاي بتني را درپروژه با ريختن بتن در يك سري ليوان درست مي کردند ولي سنگ ها را ازسنگ های دور ریختنی سنگ فروشی که در ربروی پروژه بود تهیه می کردند ، به طور كلي كاور بتني سبب مي شود كه شبكه آرماتوربندی فونداسیون دو سانتيمتر از كف فاصله داشته باشد تا بتن ريخته شده همه جاي آرماتور ها را بپوشانـد .

نصب بيس پليت:

جهت نصب بيس پليت ها ابتدا بولت ها و صفحات بيس پليت را با توجه به نقشه تهيه كرديم و توسط شخصی متخصص اين صفحات به وسيله ريسمان و دوربین نیوو دقيقاَ در سر جاي خود ودریک راستا قرار داده شدند