پروژه اجرای ساختمانهای بتنی

در قالب فایل ورد در 48 صفحه مناسب برای پروژه های دانشجویی - پروژه درسی - جزوه های اماده و توضیحی سرفصل های مطرح شده در این مقاله با تصاویر مربوطه کلیاتی از ساختمان های بتنی مزایای ساختمان های بتنی: معایب ساختمان های بتنی: بتن ومواد متشكله آن: خواص بتپروژه اجرای ساختمانهای بتنی|1867206|sarzamindoost|پروژه عمران,ساختمانهای بتنی,اجرای ساختمان,
با ما همراه باشید با موضوع پروژه اجرای ساختمانهای بتنی

در قالب فایل ورد

در 48 صفحه

مناسب برای پروژه های دانشجویی - پروژه درسی - جزوه های اماده و توضیحی

سرفصل های مطرح شده در این مقاله با تصاویر مربوطه

کلیاتی از ساختمان های بتنی

مزایای ساختمان های بتنی:

معایب ساختمان های بتنی:

بتن ومواد متشكله آن:

خواص بتن :

الف : ويژگي هاي بتن تازه:

ويژگي هاي بتن سخت شده :

كنترل كيفيت مصالح:

اجزای تشکیل دهنده بتن:

سيمان:

سیمان پرتلند:

ضوابط انبار كردن سيمان :

نمونه برداري از سيمان پرتلند:

خواص مصالح سنگي

الف- شكل و بافت دانه هاي سنگي :

ب- جنس ومقاومت مصالح سنگي :

ج) جذب آب

حداكثر اندازه قطر سنگدانه:

ضوابط انبار كردن مصالح سنگي :

آب:

کیفیت آب در بتن:

بخش دوم

آرماتوربندي:

طبقه‌بندي آرماتورها:

طبقه بندی میلگردها از نظر روش ساخت:

طبقه بندی میلگردها بر اساس شکل رویه:

1-میلگرد های با رویه صاف(ساده)

2-میلگرد های با رویه آجدار:

مشخصات هندسی میلگرد :

مشخصات مکانیکی میلگردها:

بريدن ميلگردها:

خم كردن ميلگردها:

شرايط رويه ميلگردها:

جاگذاري و بستن آرماتورها:

محدوديت فاصله ميلگردها:

مهار و وصله آرماتور:

قلاب‌هاي استاندارد:

وصله ميلگردها:

وصله پوششي:

وصله‌هاي جوشي:

وصله مكانيكي

وصله‌هاي با انتهاي اتكايي:

وصله‌هاي با انتهاي اتكايي:

تواتر نمونه برداری میلگردها:

مشخصات مکانیکی میلگردها:

جوش پذیری میلگردها:

نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها:

ضوابط حمل ونقل، انبار کردن و نگهداری میلگردها:

گواهی نامه فنی میلگردها:

ضوابط قالب بندی:

داربست:

عملکردهای قالب:

مصالح:

چوب:

سایر مصالح:

_ قالب های آلومینیومی:

_ قالب های آجری:

نکات اجرایی قالب :

طراحی قالب :

بارهای وارد بر قالب :

1- بارهای قائم:

بارهای جانبی :

بارهای ویژه:

قالب برداری:

زمان قالب برداری:

رواداری ها

درز های اجرائی:

درزهای انبساط:

درزهای انقطاع:

قالب ستون

برداشتن پایه های اطمینان:

بریدن میلگرد:

جاگذاری و بستن آرماتور:

سقف تیرچه بلوک:

شیوه اجرای سقف تیرچه بلوک در اسکلت بتنی:

استقرار تیرچه:

کمرگیر سازی در سقف تیرچه بلوک:

انواع پی ها:

پی های گسترده:

پی های عمیق(شمع):

کلاف های رابط بین پی ها: