پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،91 صفحه،docx

این فایل در موردپروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی در 91 صفحه و در قالب ورد و شامل پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،ساخت ساختمانهای بتنی،مراحل ساخت سازه های بتنی،ساختمان بتنی، و غیره می باشد. فـهـرسـت مـقـدمـه 3 آرماتور بندی . 5 قالب پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،91 صفحه،docx|1939067|sarzamindoost|پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی,ساخت ساختمانهای بتنی,مراحل ساخت سازه های بتنی,ساختمان بتنی
با ما همراه باشید با موضوع پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،91 صفحه،docx

این فایل در موردپروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی در 91 صفحه و در قالب ورد و شامل پروژه کارآموزی مراحل ساخت ساختمانهای بتنی،ساخت ساختمانهای بتنی،مراحل ساخت سازه های بتنی،ساختمان بتنی، و غیره می باشد.

فـهـرسـت

مـقـدمـه 3

آرماتور بندی. 5

قالب بندي و بتن ريزي : 10

مطالب عمومي ساختمان. 16

خواص ملات.. 18

گود برداری : 24

پیاده کردن پی ها : 24

قالب بندی : 25

ساخت بتن : 25

بتن ریزی : 26

اجرای تیر ها و ستون ها : 26

دستورالعملهاي حفاظتي و ايمني کارگاه هاي ساختماني. 26

پاك سازي خرابه 27

گودبرداري. 27

پـيـاده كـردن نـقـشـه 29

بـتـون مگــر. 29

قـالـب بـنـدي فونداسيون و شمع بندي. 30

آرماتوربندي. 30

پي كني : 31

كرسي چيني: 32

نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي: 32

قالب بندي: 33

انواع قالب از لحاظ جنس: 34

آرماتوربندي: 35

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني: 36

بستن ميلگردها به يكديگر: 37

نحوه خم كردن ميلگردها: 37

برش ميلگردها: 39

نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي: 39

قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن: 42

بتن سازي: 42

حمل بتن: 43

نسبتهاي اختلاط: 43

بتن ريزي: 45

بتن ريزي در هواي گرم: 47

مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته : 48

تراكم بتن تازه: 49

نگه داري از بتن : 50

هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي: 51

قالب بندي شناژ هاي عمودي: 51

ديوار چيني: 52

نحوه پر كردن شناژ هاي عمودي: 53

هم سطح كردن ديوار: 54

قالب بندي سقف : 55

سقف تيرچه بلوك : 55

حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها : 56

ميلگردهاي حرارتي: 58

كلاف عرضي(شناژ مخفي): 58

بتون ريزي سقف: 59

عوامل موثر درافت : 61

راههاي مقابله با افت : 62

عوامل موثربرخزش : 63

راههاي مقابله با خزش : 63

شمشه گيري: 65

كف سازي: 66

سفيد كاري يا كف مال گچ: 66

علت استفاده فولاد و ميل گرد در ساختمانها و پي. 67

نحوه ي آرماتوربندي. 68

خم کردن آرماتور : 69

بتون ريزي فونداسيون : 71

مخلوط کردن بتون : 74

سقف : 76

کشيدن ديوار بيست و دو سانتي. 77

کشيدن ديوار و پارتيشن هاي ده سانتي. 79

منابع: 92

مـقـدمـه

نخـستن مرحله در اجرای یک ساخـتمان پی سـازی می باشد که این کار باید بعد از گود برداری وپی کنی انجام گیرد .همانطورکه می دانیم در زمینهای خوب حداقل عمق پی های نوادی در حدود 50 سانتی متر می باشد . و اگردراین عمق زمین بکر در دسترس نباشد باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه دهیم .

1) گود برداری : بعد ازپیاده کردن نقشه و کنترل آن را صورت لزوم اقدام به گود برداری می نماید گود برداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود كه در طبقات پائین تراز ترازکف طبیعی زمین ساخته می شوند مانند موتورخانه ها وپارکینگ ها وانبارها وغیره ... در موقع گود برداری چنان که محل گود برداری بزرگ نباشد از وسایل معمولی مانند بیل وکلنگ و فرغون استفاده می شود برای گود برداریهای بلند و بزرگتراستفاده از بیل وکلنگ مقرون بی صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی مانند لودر و غیره استفاده شود در اینگونه موارد برای خارج کردن خاک از محل گود برداری و حمل آن به خارج کارگاه معمولا از سطح شیب دار استفاده می شود بدین طریق که در ضمن گود برداری سطح شیب داری درکف گود برداری برای عبور کامیون و غیره ایجاد می گردد و بعد از اتمام کار این قسمت بوسیله دستی گود برداری می شود .

1-1) تا چه عمقی گود برداری را ادامه می دهیم : ظاهرا حداکثر عمق مورد نیاز برای گود برداری تا روی پی می باشد بعلاوه چند سانتی متر برای فرش کف و عبور لوله ها که دراین صورت باید محل پی ها را با دست خاکبرداری نموده و بهتر است گود برداری را تا زیر سطح پی ادامه دهیم زیرا در این صورت اول برای قالب بندی پی ها آزادی عمل بیشتری داریم در نتیجه پی ها تمیزترودرست ترخواهد بود .

2) پی کنی : اصولا پی کنی با دودلیل انجام می گیرد .

1-2) دسترسی به زمین بکر 2-2) برای محافظت پایه ساختمان

1-2) با توجه به اینکه کلیه بار ساختمان بوسیله دیوارها وستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد باشد وقابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد .برای دسترسی به چنین زمینی ناچاربه ایجاد پی برای ساختمان می باشیم .

2-2) برای محافظت پایه ساختمان وجلوگیری از تاثیرعوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی نماییم در این صورت حتی در بهترین زمینها نیز باید حداقعل پی هایی با عمق 40تا 50سانتی متر حفر کنیم پس در این صورت پی کنی یکی از عوامل مهم در ساختمان سازی است تا یکی ازریشه های اصلی ساختمان به حساب می آید

3) بتن مگر: بتن مگرکه به آن بتن لاغر یا بتن کم سیمان نیز می گویند اولین قشر پی سازی می باشد و مقدار سیمان در بتن مگر در حدود 100الی 150کیلوگرم در متر مکعب است بتن مگر درپی سازی با دو دلیل انجام می گیرد.

1- برای جلوگیری از تماس مستقیم بتن اصلی با خاک : وعلت اینکه بتن اصلی با خاک نباید با همدیگر تماس پیدا کنند این است که در خاک معمولا مواد زائد زیادی وجود دارد که مسرورزمان می تواند بتن ما را خورده وباعث پوسیده شدن آرماتورهای بتن اصلی ما گردد .

2- برای رگلاژ کف پی و ایجاد سطح کافی برای ادامه پی سازی : وقتی زمین ها پستی وبلندی زیادی داشته باشد ویا اگر زمین ما هنگام گود برداری یا پی کنی به پستی وبلندی تبدیل شده باشد ما قبل از ریختن بتن مگر آن را رگلاژی کنیم وزمین را برای بتن مگر آماده می کنیم و بتن مگر دیگر این بحران را به خوبی بر طرف می کند وهمه زمین را در هنگام پی رادیه و پی های زمین را در هنگام پی های نوازی هم کد می کند وآن را تصحیح می کند .