پاور روستای نجف آباد- قزوین

موقعیت جغرافیایی- مشکلات روستا- بررسی منابع تامین آب- نرخ رشد- کشاورزی - دامداری - صنعت - خدمات- شناخت عوامل طبیعی و مصنوعی در شکل گیری روستا- بررسی و شناخت کیفیت ابنیه- معابر روستایی- خدمات زیربنایی- خدمات رفاهی= 20 اسلایدپاور روستای نجف آباد- قزوین|194264|sarzamindoost|نجف آباد,روستا,تحقیق,تنظیم,شرایط,محیطی
با ما همراه باشید با موضوع پاور روستای نجف آباد- قزوین

موقعیت جغرافیایی- مشکلات روستا- بررسی منابع تامین آب- نرخ رشد- کشاورزی - دامداری - صنعت - خدمات- شناخت عوامل طبیعی و مصنوعی در شکل گیری روستا- بررسی و شناخت کیفیت ابنیه- معابر روستایی- خدمات زیربنایی- خدمات رفاهی= 20 اسلاید