برنامه ریزی بافت فرسوده شهری( مرمت شهری)

پروژه برنامه ریزی بافت فرسوده شهری (مرمت شهری) محدوده مورد مطالعه ، محله تاریخی صوفیان بروجرد می باشد در این پروژه که در قالب فایل پاور پوینت 58 اسلاید می باشد برنامه ریزی بافت فرسوده شهری( مرمت شهری)|1946662|sarzamindoost|پروژه , کارگاه , بروجرد , بناها , بنا , شهرسازی , مهندسی , خرم آباد , نهایی, کامل , صوفیان , محله , شناخت , تحلیل , روش مداخله, دانشجو , دانشجویی, لرست
با ما همراه باشید با موضوع برنامه ریزی بافت فرسوده شهری( مرمت شهری)

پروژه برنامه ریزی بافت فرسوده شهری (مرمت شهری)

محدوده مورد مطالعه ، محله تاریخی صوفیان بروجرد می باشد

در این پروژه که در قالب فایل پاور پوینت 58 اسلاید می باشد بخش های زیر به طور کامل ارائه شده اند که قابل ویرایش می باشند واین پروژه می تواند به عنوان فایل نهایی شما استفاده گردد و اگر محدوده مورد مطالعه شما متفاوت است با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده بسیار دقیق است می توانید اطلاعات به دست آمده را با محله خود انطباق دهید

مطالعات تاریخی شامل :وجه تسمیه ، بناهای تاریخی ، نحوه استقراربناها ، عملکرد فضاهای باارزش و توضیح جداگانه هریک همراه با عکس های مربوط به هریک از بناها ، تعیین کردن بناهای ثبت شده و در حال ثبت و ثبت نشده

مطالعات اقتصادی شامل: قیمت واحدهای مسکونی ، اجاره آنها و قیمت و اجاره سایر کاربری ها، نقششه قیمت زمین

مطالعات کاربری زمین اعم از مالکیت ، کیفیت ، نوع سازه ، تعدادطبقات و.... که همه کاربری ها دارای نقشه، نمودار و لجنت مربوط به خود هستند

مطالعات شبکه ارتباطی که شامل : کیفیت معابر ، سواره و پیاده ، درجه بندی راه ها و.. می شود

از دیگر مطالعات انجام شده می توان به مطالعات جمعیتی ، سیمای شهر ،طبقات اجتماعی بافت و.... را نام برد و سایر آنها را بعد از خرید پروژه مشاهده می کنید.

در پایان پروژه swot و پیشنهادات و روش مداخله رو مشاهده می کنید