پاورپوینت نظریه های ساخت شهر

توضیحات: فایل ،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به بررسی و تحلیل نظریه های ساخت شهری پرداخته شده است. فهرست مطالب: ساخت دوایر متحدالمرکز(نظریه ارنست برگس) ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت) ساخت ستاره ای شکل ساخت چند هسته ای(نظریه ادوارپاورپوینت نظریه های ساخت شهر|2006993|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت نظریه های ساخت شهر , نظریه های ساخت شهر , آشنایی با نظریه های ساخت شهر , پاورپوینت بررسی نظریه های ساخت شهر , پاورپوینت آشنایی
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت نظریه های ساخت شهر

توضیحات:
فایل ،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.


در این فایل به بررسی و تحلیل نظریه های ساخت شهری پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
ساخت دوایر متحدالمرکز(نظریه ارنست برگس)
ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)
ساخت ستاره ای شکل
ساخت چند هسته ای(نظریه ادوارد اولمن و چانسی هاریس)
ساخت عمومی شهرها
ساخت طبیعی شهرها
ساخت خطی یا کریدوری
طرح لوکوربوزیه
طرح رادیرن-سازمان عمومی
ابنزر هاوارد و شهرهای باغ مانند
وحدت شهر و محیط طبیعی آن(نظریه گدس)
شهر صنعتی(تونی گارنیه)
طرح واحدهای خودیار


این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)