دانلودطراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص

نام فایل : طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 55 حجم : 58 مگابایت طراحي خطوط انتقال دانلودطراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص|2053796|sarzamindoost|دانلودطراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص
با ما همراه باشید با موضوع دانلودطراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص

نام فایل : طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 63 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 55

حجم : 58 مگابایت


طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد
چكيده:
طرح آبرساني گناباد به هدف تامين آب شرب شهر گناباد وبرخي از روستاهاي اطراف شهر ، صورت پذيرفته است به گونه اي كه آب به صورت مستمر و با كيفيت مطلوب و فشار مناسب در اختيار شهروندان قرار گرفته و توجيه اقتصادي داشته باشد.
قسمتي از طرح كه به عنوان پروژه تخصصي اينجانب تعريف شده است ، طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچي ( چهار حلقه چاه اكتشافي ) به ايستگاه پمپاژ موجود در سيدآباد مي‌باشد.
مقدمه:
به طور كلي براي تامين آب مصرفي هر منطقه ، به انتقال آب از نزديكي منبع آب تا نزديكي آن منطقه احتياج است. در طرح آبرساني به شهر گناباد نيز همانند بسياري از پروژه هاي انجام شده ديگر ، آب بايد از منطقه چاه گچي ( كه شامل چهار حلقه چاه اكتشافي است) به نزديكي شهر گناباد منتقل شود.
براي انجام اين كار احتياج به اطلاعاتي در مورد كليات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعيت و نياز آبي تا پايان دوره طرح و بررسي منابع آب و امكانات آبرساني موجود داريم كه در فصل اول گنجانده شده اند.
اطلاعات موجود راجع به مسير خط انتقال و توپوگرافي منطقه در فصل دوم آورده شده است.
براي انجام پروژه لازم است شناختي كلي راجع به جنس لوله ها و فاكتور هاي مهم در انتخاب آنها داشته باشيم. به همين دليل فصل سوم را ، به شرح كلياتي راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ايم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ پرداخته ايم.
بحث و نتيجه گيري نهائي در فصل پنجم به بررسي مقادير فشار در حالت دائمي‌كار و فشارهاي اضافي ناشي از ضربه قوچ مي‌پردازد.
فصل اول: كليات
1-1كليات طرح:

تاسيسات آبرساني شهري معمولا براي سالهاي آينده طراحي ميگردند. به طور كلي مقدار آب مورد نياز در آينده نسبت به زمان تهيه طرح افزايش مي‌يابد. اين افزايش ناشي از افزايش سطح بهداشت عمومي‌مي‌باشد. لذا براي اينكه شبكه هاي توزيع بتوانند مدت طولاني مورد استفاده قرار گيرند، ضرورت دارد كه در ابتدا پيش بيني هاي لازم براي توسعه آينده به عمل آيد.
تعيين سال مقصد طراحي به نوعي كه جوابگوي نياز آينده بوده و از طرفي هزينه زيادي را تحمل ننموده و توجيه اقتصادي داشته باشد، مسئله اي است كه در انتخاب سال مقصد موثر است.
با توجه به عمر تجهيزات سال مناسب براي طرح شبكه توزيع را 30 سال در نظر مي‌گيريم. از طرفي با توجه به هزينه هاي زياد تا سال مذكور و همچنين به منظور استفاده بيشتر از تاسيسات موجود آبرساني در شهر گناباد، امكان تلفيق اين تاسيسات به طرح نيز در نظر گرفته شده است.
شبكه توزيع بر اساس نياز حداكثر ساعتي در روزهاي گرم سال ، براي جمعيت تحت پوشش در سال مورد نظر ، محاسبه خواهد شد.
1-2 جمعيت و نياز آبي :
1-2-1 جمعيت:

با توجه به آمار سر شماري سالهاي گذشته و با انتخاب فرضيات مناسب با شرايط جغرافيائي ، اقتصادي و اجتماعي ، نرخ رشد جمعيت تعيين و جمعيت سالهاي آتي محاسبه گرديده و در جدول( 1-1) آورده شده است.
جدول 1-1 : جمعيت آتي گناباد، بيدخت و حاشيه خط انتقال
نام و سال
1373
1377
1382
1387
1392
1397
1400
...