دانلود پاورپوینت نوشهرگرایی

پاورپوینت نوشهر گراییدانلود پاورپوینت نوشهر گرایی 22 اسلاید نوشهر گراییپاورپوینت نوشهر گراییpowerpoint New Urbanism پاورپوینت نوشهر گرایی این فایل حاوی پاورپویندانلود پاورپوینت نوشهرگرایی|2138870|sarzamindoost|دانلود پاورپوینت نوشهرگرایی, پاورپوینت نوشهرگرایی,دانلود پاورپوینت شهرهای جدید
با ما همراه باشید با موضوع دانلود پاورپوینت نوشهرگراییپاورپوینت نوشهر گراییدانلود پاورپوینت نوشهر گرایی

22 اسلاید

نوشهر گراییپاورپوینت نوشهر گراییpowerpoint New Urbanism

پاورپوینت نوشهر گرایی

این فایل حاوی پاورپوینت نوشهر گرایی می باشد که به صورت فرمت پاورپوینت در ۲۲ اسلاید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

پاورپوینت نوشهر گرایی

فهرست مطالب

◀ زمینه ی ظهور New Urbanism

◀ معرفی جنبش New Urbanism

◀ منشور New Urbanism

◀ راهکارهای پیشنهادی جنبش New Urbanism

◀ انتقادات وارد شده بر New Urbanism

زمینه ی ظهور New Urbanism

◀ تا ربع اول قرن بیستم، رشد شهرهای امریکا موزون و فشرده بود و در محلات آنها کاربریهای متنوعی وجود داشت.

◀ این الگوی سنتی، با ظهور فوردیسم و افزایش اتومبیل، و در پی آن معماری و شهرسازی مدرن و قوانین زونینگ، جای خود را به الگویی جدید از توسعه داد.

◀ الگوی جدید که به ویژه مربوط به سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، با تفکیک شدید کاربریها، توسعه بیش از حد شهرها و حومه ها همراه گشت.

◀ توسعه ای که در کمتر از ۵۰ سال، حاصلی جز، زندگی اکثریت مردم امریکا، در حومه های خوابگاهی و خالی از روح نداشت.

معرفی جنبش New Urbanism

◀ در فردای دوران پرتشویش و مخرب رواج مدرنیسم در شهرسازی و در دهه ۱۹۸۰ تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریکایی در ارتباط با فرسودگی و زوال مراکز شهری و افزایش توسعه مبتنی بر اتومبیل نگران و ناراضی بودند.

در سال های پایانی دهه ی ۱۹۸۰ و ابتدای دهه ۱۹۹۰ این نارضایتی منجر به ظهور نهضت نیو اربانیسم شد.

◀ نیو اربانیسم عکس العملی در مقابل توسعه ی بی رویه بوده و معتقد است که بازگشت به الگوی محلات سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارآ لازم است.

◀ هدف نیو اربانیسم تغییر شکل در همه جوانب توسعه مکانی و اجتماعی می باشد.

بطوریکه اثرات کار آنها در منطقه و محله قابل شناسایی می باشد.

آنها در ارتباط با تمام سطوح برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری از نحوه مکانیابی متروپلها در منطقه تا چگونگی طراحی واحدهای مسکونی صاحب نظر می باشند و الگوهای مناسب خود را ارایه می دهند.

پاورپوینت نوشهر گرایی