پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه

پاورپوینت 30 صفحه شامل: تاریخچه مدرسه سیر تحولات نظام آموزشی مدارس شبه چهار ایوانی ( دومحوری ) فضا های آموزشی در گذشته مکتب خانه حجره ها مَدرَس و مسجد میانسرا تپاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه|2141707|sarzamindoost|پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه,پاورپوینت معماری اسلامی مدرسه,پاورپوینت معماری اسلامی,پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه,پاو
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه

پاورپوینت 30 صفحه شامل:

تاریخچه مدرسه

سیر تحولات نظام آموزشی

مدارس شبه چهار ایوانی ( دومحوری )

فضا های آموزشی در گذشته

مکتب خانه

حجره ها

مَدرَس و مسجد

میانسرا

تاریخچه پیدایش فضاهای آموزشی قبل از اسلام و پس از اسلام

سیر تکاملی فضا های آموزشی و در نتیجه پیدایش مدارس

اندامها و اجزاء معماری مدارس

نمونه ها و مصادیق مدارس

نمونه های موردی:

مدرسه غیاثیه خر گرد

مدرسه چهار باغ اصفهان

مدرسه خان شیراز

مدرسه سپهسالار تهران

مدرسه آقا بزرگ کاشان