فرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري

این مقاله در چهارمين كنفرانس مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه شده و حاوی 14 صفحه با فرمت ورد است. چکیده: ظهور سيستمهاي اطلاعاتي شبكه محور، نقطه عطفي در جهفرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري |2266|sarzamindoost|مدل, بومی, دولت, الکترونیکی
با ما همراه باشید با موضوع فرآيند طراحي مدل بومي دولت الكترونيكي يكپارچه و متوازن با ديدگاه آينده نگاري