پاورپوینت فناوری بیومتریک (Biometric)

فناوری بیومتریک (Biometric) چکیده : یکی از مهمترین مسائل امروزجهان سرعت وامنیت است که همه افراد جامعه به آن اهمیت زیادی می دهند و بـرای بالا بردن سرعت وامنیت دنپاورپوینت فناوری بیومتریک (Biometric)|295496|sarzamindoost|فناوری بیومتریک چیست,انواع بیومتریک, بیومتریکهای فیزیولوژیکی, بیومتریکهای رفتاری,ویژگیهای بیومتریک
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت فناوری بیومتریک (Biometric)

فناوری بیومتریک (Biometric)

چکیده :

یکی از مهمترین مسائل امروزجهان سرعت وامنیت است که همه افراد جامعه به آن اهمیت زیادی می دهند و بـرای بالا بردن سرعت وامنیت دنبال راهکارهای جدید هستند .

فناوری بیومتریک یـکی از فناوری هایی است که می توانـد امنیت را بیش از حد تصور افراد برایشان فراهم نماید . لازم به ذکر است در بالا بردن سرعت اعمال کنترلی نیز نقش به سزایی دارد که نباید آنرا نادیده گرفت .

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- فناوری بیومتریک چیست ؟

3- انواع بیومتریک

بیومتریکهای فیزیولوژیکی

بیومتریکهای رفتاری

سایر بیومتریکها

4- ویژگیهای بیومتریک

5- کاربردهای بیومتریک

6- مزایای بیومتریک

7- مزایای کاربردی

8- کاستیهای فناوری بیومتریک

9- فناوری بیومتریک در ایران

10- فناوری بیومتریک درجهان

11- نتیجه گیری

12- منابع ومآخذ

تعداد صفحات : 32 صفحه