پاورپوینت آماده بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی

ماءالشعیر ماءالشعیر نوشابه ای غیر الکلی است و از شیره رقیق شده جو بدست می آید که به آن مواد افزودنی مجاز و در صورت لزوم مواد نگه دارنده اضافه می نمایند . پروسه پاورپوینت آماده بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی|30008808|sarzamindoost|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت آماده بررسی خواص و ترکیبات نوشیدنی های غیر الکلی

ماءالشعیر

ماءالشعیر نوشابه ای غیر الکلی است و از شیره رقیق شده جو بدست می آید که به آن مواد افزودنی مجاز و در صورت لزوم مواد نگه دارنده اضافه می نمایند .

پروسه شیمیایی تولید محصول به این ترتیب است که نشاسته غلات به مالتوز و سپس تخمیر و تبدیل آن به الکل است .مواد اولیه تولید ماءالشعیر

آبآب مورد استفاده در این صنعت باید فاقد بو ، طعم ، رنگ ، میکروارگانیسم ، کلر آزاد و نیز فلزاتی مانند مس باشد .کدورت آن حداکثر 1 میلی گرم در لیتر باشد . قلیائیت کل بر حسب کربنات کلسیم 50 قسمت در میلیون و سختی کل آن بر حسب کربنات کلسیم 300 قسمت در میلیون باشد .عصاره رازک

گیاهی دارویی است . لازم به ذکر است دارای خواص طبی زادی به شرح ذیل می باشدبر باکتریهای لاکتیک اثر نموده و باعث دوام ماءالشعیر می شود .بر روی باسیل های گرم منفی اثر گذاشته و باعث از بین رفتن آنها می شود .باعث ضدعفوی مجاری ادرار می شود .آلفا و بتا و گاما گلوبولین که ارزش زیادی از نظر فیزیولوژیکی دارند در رازک کشف شده است .

اسید فسفریکاسید معدنی است . در بین اسیدهای خوراکی بیشترین کاربرد را دارد . پاین ترین PH را ایجاد می کند . از مهمترین اسید های خوراکی می باشد که قیمت بسیار پایینی در مقایسه با سایر اسیدها دارد .

اسید سیتریکبطور گسترده در نوشابه های کربناته برای بهبود ، تلطیف طعم نوشابه استفاده می گردد و به عنوان گیرنده فلزات از بد رنگی و طعم نامطلوب در نوشابه ها جلوگیری می کند .اسید تارتاریکطعم ترشتری نسبت به اسید سیتریک دارد . به آشامیدنی ها و نوشابه های دارای طعم انگور و ژله اضافه می شود .

اسید لاکتیکیک اسید خوراکی طبیعی است که در ماءالشعیر وجود دارد . به صورت مایع شربت مانند در غلظت های 80 50% به فروش می رسد . با آب و الکل مخلوط می شود .