مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت (استفاده از زبان هاي SQL و Delphi )

چکيده اين پروژه شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان هاي SQL و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان هاي رايج براي ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت (استفاده از زبان هاي SQL و Delphi )|30011855|sarzamindoost|مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت (استفاده از زبان هاي SQL و Delphi )
با ما همراه باشید با موضوع مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت (استفاده از زبان هاي SQL و Delphi )

چکيده

اين پروژه شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاري محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان هاي SQL و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان هاي رايج براي ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسي آن و کارهاي را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از Delphi شبيه سازي مي کنيم. در اين پروژه سعي شده است حدالامکان از حجم کار حسابداري بصورت دستي که بخش عمده اي از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکي و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

فهرست

فصل اول : تاريخچه نرم افزارهاي پروژهمقدمهتاريخچه زبان دلفيتاريخچهچارت سازمانيحوزه هاي عملکرد شرکت نوآوران مباني پردازفصل دوم: مراحل ساخت پروژهمراحل ساخت پروژهمشکلات موجود قبل از ايجاد پروژهمزاياي ايجاد پروژهعوامل موجود در پروژهچگونگي ايجاد پروژهايجاد و راهبري پايگاه داده و فايل هاي داده ايفصل سوم:تشريح پروژهتشريح پروژهثبت پرسنلثبت سمتثبت سمت پرسنلثبت مزاياثبت کسوراتثبت بيمهتقويم کاريتعطيلات رسميتعريف کاربرسطح دسترسيبخش ساعت ورود و خروجماموريتمساعدهغيبتتاخير‏هاي مجازپرداخت حقوقجستجونتيجه گيريپيشنهاداتمنابع

مقدمه

چند سالي است كه از ديجيتالي شدن و اينترنتي شدن زندگي صحبت مي‌كنيم به طوري كه مي‌توان گفت دنياي ما در حال عوض شدن و تغيير به دنيايي ديجيتالي است در تمام اعمال و كردار روزانه ما نشانه‌هايي از ميل به اين دنياي جديد ديده مي‌شود. هر روزه از بهداشت و پزشكي الكترونيكي و ديجيتالي گرفته تا آموزش و شهر و دولت الكترونيك و كارت‌هاي هوشمند و پول الكترونيك و ... صحبت مي‌شود. البته در بعضي از موارد هم كار از صحبت كردن مي‌گذرد و برخي از اين نشانه‌هاي ديجيتالي و اينترنتي شدن را به عينه در زندگي روزمره‌مان مشاهده مي‌كنيم. باپيشرفت صنعت الکترونيک و مدرن شدن ابزارها و وسايل باعث شده است که دنياي امروزي از فناوري الکترونيکي بيشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنياي کامپيوتر و ارتباطات الکترونيکي از اين امر مستثنا نيستند.امروزه بيشتر شرکت ها و ادارات دولتي و کارخانجات از سيستم هاي الکترونيکي براي سريعتر و بادقت انجام گرفتن کاراي روزانه خود استفاده مي کنند که باعث بهينه شدن زمان ,کاهش خطاهاي انساني , افزايش کارايي ,افزايش کارآوري و.... مي شود و منجر شده است که بيشتر کشورهاي در حال توسعه از سيستم الکترونيکي استفاده کنند. دراين پروژه ما سعي کرده ايم که سيستم حسابداري يک شرکت را به صورت الکترونيکي انجام دهيم که بتوانيم کمي از مشکلاتي که در زمينه حسابداري وجود دارد را حل کنيم .

فصل اولتاريخچه نرم افزارهاي پروژه

تاريخچه زبان دلفيگسترش روش دلفي به‌دنبال رواج فعاليت هاي مرتبط با پيش بيني آيندهٔ فناوري ها که از سال 1944 ميلادي آغاز شد، صورت گرفت. در اين تاريخ و بنا به سفارش نيروي دريايي ايالات متحده آمريکا، پروژه‌اي بنام راند در شرکت هواپيما سازي دوگلاس و با هدف پيش بيني فناوريهاي آينده با کاربرد نظامي تعريف شد. اين پروژه به مطالعه در زمينه سلاح هاي بين قاره‌اي فراسطحي پرداخت. در سال 1959 ميلادي هلمر و رشر ، دو تن از محققان پروژهٔ رند طي مقاله‌اي تحت عنوان « نظريه فلسفي دانش در علوم نادقيق »، اين ايده را مطرح کردند که در زمينهٔ هايي از علم که در آن هنوز قوانين علمي توسعه نيافته است،اتکاء به آراء خبرگان مجاز مي‌باشد. حال مساله اين است که چگونه آراي اين خبرگان مورد استفاده قرار گيرد و علي الخصوص چگونه با ترکيب نظرات يک تعداد از خبرگان ، بيانيه‌اي سودمند تدوين شود. از ديدگاه روش دلفي، قضاوت هاي انساني بمثابه ورودي هايي مشروع و سودمند براي انجام پيشبيني ها مي‌باشند. بعضا خبرگان و متخصصان منفرد مي‌توانند در معرض خطر يکجانبه نگري قرار گيرند ضمن اينکه گروه‌هاي خبره نيز مي‌توانند تحت تأثير تمايلات رهبر گروه، از تجديد نظر بر روي ايده‌هاي قبلي اکراه داشته باشند. بمنظور غلبه بر چنين نارسايي هايي، روش دلفي با مباني نظري و دستورالعمل هاي روش مند در طول دهه‌هاي پنجاه و شصت ميلادي در موسسهٔ رند توسعه يافت. عبارت دلفي کنايه از مکاني مقدس در يونان باستان است که در آنجا با واسطه گري پيشگويان بلند پايه، پيش بيني هاو سخنان خدايان يوناني اعلام مي‌شده است. به‌نظر مي‌رسد استفاده از اين نام مورد تاييد بنيان گذاران اين روش يعني هلمر و دالکي نبوده است. بنا بر اظهارات دالکي در سال 1968، کلمه دلفي به نوعي القاء کننده وابستگي روش آنان به غيبگويي بوده و جنبه‌اي اسرار آميز دارد. حال آنکه آنچه توسط اين دو ارايه شده است، روشي است براي بهبود دادن به پيش بيني ها به کمک استفاده کامل از اطلاعات ناکافي که در اختيار مي‌باشد. دلفي در واقع يک کامپايلر پاسکال است. دلفي 6 نسل جديد کامپايلر هاي پاسکال است که شرکت برلند از زمان ايجاد اولين نسخه پاسکال توسط آندرس حجلسبقگ در 15 سال پيش به بازار عرضه کرد