بررسی اهرام مصر و چگونگي ساخت اهرام مصر و خطوط هيرو گليف و مجسمه ابولهل

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 30 عنوان صفحه مقدمه الف اهرام مصر هرم اعظم جهان برزخ در آئين مصريان چگونگي ساخت اهرام مصر مجسمه ابولهل كلمه ي هرم در خطوط هيرو گليف ابعاد هرم منابع مقدمه اهرام مصر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي در محل مناسبي قرار داربررسی اهرام مصر و چگونگي ساخت اهرام مصر و خطوط هيرو گليف و مجسمه ابولهل|30015879|sarzamindoost|بررسی اهرام مصر و چگونگي ساخت اهرام مصر و خطوط هيرو گليف و مجسمه ابولهل
با ما همراه باشید با موضوع بررسی اهرام مصر و چگونگي ساخت اهرام مصر و خطوط هيرو گليف و مجسمه ابولهل

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 30عنوان صفحهمقدمه الفاهرام مصرهرم اعظمجهان برزخ در آئين مصريانچگونگي ساخت اهرام مصرمجسمه ابولهلكلمه ي هرم در خطوط هيرو گليفابعاد هرممنابع

مقدمهاهرام مصر چه از نظر معماري وموقعيت جغرافيايي در محل مناسبي قرار دارد:• هرم به گونه اي ساخته شده است كه به چهار جهت اصلي مشرف است.• خط مداري كه از روي جيزه مي گذرد دقيقا خشكي ها وآب هاي روي كره ي زمين را دقيقا نصف مي كند و هرم در چنين نقطه اي از نصف النهار ساخته شده است.• نوك هرم بزرگ دقيقا شمال و اطرافش نيز خط استوا را نشان می دهد.سنگ هايي كه در اين هرم به كار رفته است از خود كشور مصر گرفته نشده اند و طبق نظر بعضي از كارشناسان و باستان شناسان سنگ ها به مدت ده سال توسط كارگران حمل مي شده است و بعد از ده سال تازه به محل بناي اهرام مصر آورده شدند هنوز هيچ كس نمي داند كه اين سنگ ها متعلق به چه كشوري است و يا مهندس يا معمار اهرام مصر چه كسي بوده است و از چه شيوه اي استفاده شده است.نكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اين است كه صد هزار كارگر برای ساخت اهرام مصر بر اساس ياداشت هاي هردوت درعرض بيست سال متمادي مشغول بودند. جالب اينكه اگر هر كارگر روزانه به اندازه ي يكصد گرم پياز مصرف مي كرده با اين حساب هر روز براي تامين غذاي يكصدهزار كارگر معادل ده هزار كيلو پياز نياز بوده است. اين رقم در ده روز به يكصد هزار كيلو مي رسد و مسلما در ماه نيز به سيصد تن مي رسد. با اين محاسبه مشخص است كه درعرض شش ماه كار متوالي حدود هزار و هشتصد تن پياز مصرف شده است و این اصلا معقول نیست چرا که حمل و نقل محل کاشت و زمان برداشت تعداد کارگران آمار بیماری و مرگ و میر و ... این محاسبات را صد چندان نموده و از قاعده عقل خارج می سازد.این بدین معناست که ذهن انسان امروزی قادر به حل این معما نیست و جواب را در مسیر دیگری باید یافت.

اهرام مصرآرامگاه فراعنه بزرگ اهرام عظيمي بود . بناهاي بسيار بزرگي از سنگ که براي نگهداري دائمي پيکر فرعون طراحي شده بودند . اين اهرام در جيزه ، منطقه اي خارج از شهر باستاني ممفيس در غرب رود نيل قرار داشتند . اين اهرام نه تنها آرامگاه فراعنه ، بلکه نمادي از قدرت عظيم و هميشگي فرعون بود . روند ساختن اهرام خود نشاندهنده اين بود که حاکم در تنظيم منابع کشور چقدر با کفايت است . فراعنه سلطنت قديم اهرام متعددي ساختند به طوري که اين دوره را عصر اهرام مي نامند.طي دوره سلطنت قديم ، معمار اصلي فرعون مسئول طراحي آرامگاه وي بود . يکي از وظايف او اين بود که مطمئن شود که مطابق رسوم مصر باستان مدخل ورودي آرامگاه رو به شمال باشد . براي انجام اين وظيفه ، معمار از دانش نجوم استفاده مي کرد . ابتدا کارگران با خشت گلي ديواري گرد مي ساختند تا يک افق مصنوعي به وجود بيايد . هنگام شب دستيار معمار در حالي که در مرکز دايره ايستاده بود ، محلي را که ستاره اي در آسمان طلوع مي کرد ، مشخص مي نمود . هنگام سحر نيز محل غروب ستاره را مشخص مي کرد . سپس از اين دو نقطه دو خط به مرکز دايره کشيده مي شد و زاويه حاصل بين اين دو خط نصف مي شد . خط نيمساز زاويه رو به شمال حقيقي بود .مصري ها رياضيات را به وجود آوردند تا در ساختن اهرام به انها کمک کند . قبل از اقدام به ساختن اهرام آن ها بايد محاسبه مي کردند که براي ساخت هرم چه مقدار سنگ لازم است ، ديواره ها بايد دقيقا با چه زاويه اي ساخته شوند و تامين غذاي کارگران ، فرعون چه مقدار غذا بايد تهيه کند . به اين ترتيب آن ها نظام کتابت ارقام را بر اساس عد ده _ شبيه به نظام ده دهي امروزي _ ابداع کردند . همچنين کسر را به وجود آوردند و براي تسهيل شمارش ، جمع و تفريق از تلفيق کسر و عدد صحيح استفاده مي کردند . مصري ها فرمول هايي براي اندازه گيري مساحت مربع ، مثلث، دايره و نيز حجم استوانه ، کره و هرم به دست آوردند .