امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری

دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفت در میدان پارسی است که بر اساس مشخصههای پتروفیزیکی به ۷ زون و ۲ زیرزون تقسیم شده است. در مطالعه حاضر هرزروی سیال حفاری در حین عملامکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری|31012345|sarzamindoost|دانلود فایل کامل امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری
با ما همراه باشید با موضوع امکان سنجی کاربرد حفاری زیرتعادل در میدان نفتی پارسی با توجه به هرزروی گل حفاری

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفت در میدان پارسی است که بر اساس مشخصههای پتروفیزیکی به ۷ زون و ۲ زیرزون تقسیم شده است. در مطالعه حاضر هرزروی سیال حفاری در حین عملیات حفاری در ۴۴ حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شده تا الگوی کلی از هرزروی سیال حفاری با مشخص شدن نقاط حداکثر و متوسط و حداقل هرزروی در مخزن آسماری میدان نفتی پارسی ارائه گردد. در ادامه این تحقیق، ویژگیهایی از قبیل وزن گل حفاری، فشار پمپها و با موجود بودن نمودارهای تصویرگر ، به بررسی وجود شکستگیهای طبیعی در مخزن و تاثیر هر کدام از این پارامترها بر میزان هرزروی در ۲ حلقه چاه از نقاطی که متوسط تا حداکثر هرزروی اتفاق افتاده، پرداخته شده است. و در ادامه با توجه به بررسی عوامل ایجاد کننده نقاط متوسط تا حداکثر هرزروی، نقاط مناسب این میدان برای انجام حفاری زیرتعادل بروی ۱ حلقه چاه مشخص میگردد.

در نهایت خواهیم دید که حتی با وجود ثابت بودن وزن گل حفاری، پارامترهایی همچون فشار پمپها و وجود تراکم شکستگیهای فراوان در سنگ مخزن این میدان در شدت هرزرویهای اتفاق افتاده در سنگ مخزن تاثیر گذار بوده و نیز حفاری به روش زیرتعادلی در نقاط خاص این میدان برای کاهش آسیبهای ناشی از هرزرویهای بالای گل حفاری کارساز بوده است.

کلمات کلیدی

سازند آسماری، هرزروی سیال حفاری، الگوی هرزروی، حفاری زیرتعادل