خلاصه فصل دوم آموزه های تربیتی آیات قرآن پیام نور

دانلود قالب فایل ورد و PDF قابل ویرایش 5 صفحه روانشناسی مبتنی بر مبانی زیادی از نوع انسان شناختی و هستی شناسی است و روان شناسی قرآنی نیز باید مبتنی بر مبنا هایی باشد که مورد تایید و تاکید قرآن است. در این قسمت به اختصار به برخی از این مبانی اشاره می خلاصه فصل دوم آموزه های تربیتی آیات قرآن پیام نور|32039571|sarzamindoost|دانلود خلاصه فصل دوم آموزه های تربیتی آیات قرآن پیام نور
با ما همراه باشید با موضوع خلاصه فصل دوم آموزه های تربیتی آیات قرآن پیام نور

دانلودقالب فایل ورد و PDFقابل ویرایش5 صفحه

روانشناسی مبتنی بر مبانی زیادی از نوع انسان شناختی و هستی شناسی است و روان شناسی قرآنی نیز باید مبتنی بر مبنا هایی باشد که مورد تایید و تاکید قرآن است. در این قسمت به اختصار به برخی از این مبانی اشاره می شود انسان وجود نداشته بلکه خداوند او را خلق کرده است خلقت او به صورت های مختلف و در مراحل مختلف مورد توجه قرار گرفته است برای او و برای انسان در دوران بزرگسالی و کولت و آمادگی برای مرگ قسمت های مختلفی از زندگی را قرار داده است که هنگام مرگ خداوند او را تحویل می‌گیرد زمان خلقت ماده آغازین خداوند از روح خود در خود میده است.