دانلود مقاله isi با موضوع نقش فرآورده های قندی و نوشیدنی های غیر الکلی در غذا بودجه

در قالب pdf و در 20 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل: فهرست مطالب: چکیده مقدمه مروری بر تحقیقات قبلی روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها نتیجه گیری منابع Abstract Introduدانلود مقاله isi با موضوع نقش فرآورده های قندی و نوشیدنی های غیر الکلی در غذا بودجه|32052217|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع نقش فرآورده های قندی و نوشیدنی های غیر الکلی در غذا بودجهدر قالب pdf و در 20 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :The role of sugar products and

non-alcoholic beverages in the food

budget

چکیده:خلاصه

هدف - این مطالعه به بررسی چگونگی مصرف محصولات قندی و نوشیدنی های غیر الکلی می پردازد

در بین گروه های تولد تغییر کرد. علاوه بر این، این مطالعه به بررسی چگونگی شکاف های اجتماعی-اقتصادی در مصرف می پردازد

محصولات مذکور در سراسر گروه های تولد تکامل یافته اند.

طرح/روش/رویکرد – داده های تحقیق از مخارج خانوار فنلاند استخراج شده است

بررسی های دوره 1985-2016 (N544286). روش سن-دوره-کوهورت از طریق استفاده می شود

مدل تاخیر سن-دوره-کوهورت-گرایش. مدل فرض می کند که مولفه خطی بلندمدت تغییر است

ناشی از جایگزینی نسل‌ها با یکدیگر، و این که اثر سنی در بین گروه‌ها مشابه است.

یافته‌ها - محصولات قندی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بخش بزرگ‌تری از گروه‌های تولد اخیر را اشغال کردند.

سبدهای غذایی تفاوت گروهی در مصرف نوشیدنی بیشتر بود. درآمد کمتر با الف همراه بود

سهم مخارج غذایی بالاتر محصولات قندی در چندین گروه. سطح تحصیلات عالی با الف مرتبط بود

سهم مخارج غذایی بالاتر محصولات قندی در گروه های بیشتری نسبت به سطح تحصیلات پایین تر. در گروه های متولد شده

قبل از دهه 1950، نوشابه های غیر الکلی بخش بزرگی از سبدهای غذایی جامعه اقتصادی-اجتماعی بالا را اشغال می کردند.

گروه های وضعیت این شکاف با گذشت زمان معکوس شد و منجر به سهم بیشتر مخارج مواد غذایی غیرالکلی شد

نوشیدنی‌ها در گروه‌های دارای موقعیت اجتماعی-اقتصادی پایین

اصالت/ارزش - این مطالعه چگونگی مصرف محصولات قندی و غیر الکلی را ارزیابی کرد

نوشیدنی ها در گروه های تولد تغییر کرده است. علاوه بر این، این مطالعه چگونگی تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی را در

مصرف محصولات مذکور تغییر کرده است. نتایج نشان می دهد که محصولات قندی و غیر الکلی هستند

نوشیدنی‌ها بخش‌های بزرگ‌تری از سبدهای غذایی گروه‌های تولد اخیر را اشغال می‌کنند. نتایج همچنین الف را برجسته می کند

معکوس کردن تفاوت های اجتماعی و اقتصادی در مصرف نوشیدنی های غیر الکلی

مصرف شکر، مصرف نوشیدنی، همگروهی تولد، تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی، انتشار

نوع کاغذ مقاله پژوهشی