دانلود ترجمه مقاله اشکال (انواع) ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2010 تعداد صفحه ترجمه:8 تعداد صفحه فایل انگلیسی:16 موضوع انگلیسی :Apolipoprotein C3 Gene Variants in Nonدانلود ترجمه مقاله اشکال (انواع) ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی|32054794|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله اشکال (انواع) ژن C3 آپولیپو پروتئین در بیماری کبد چرب غیر الکلی



ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2010

تعداد صفحه ترجمه:8

تعداد صفحه فایل انگلیسی:16



موضوع انگلیسی :Apolipoprotein C3 Gene Variants

in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Background

Nonalcoholic fatty liver disease is associated with hepatic insulin resistance and

type 2 diabetes mellitus. Whether this association has a genetic basis is unknown.

Methods

In 95 healthy Asian Indian men, a group known to have a high prevalence of nonalcoholic

fatty liver disease, we genotyped two single-nucleotide polymorphisms

(SNPs) in the gene encoding apolipoprotein C3 (APOC3) that are known to be associated

with hypertriglyceridemia (rs2854116 [T-455C] and rs2854117 [C-482T]).

Plasma apolipoprotein C3 concentrations, insulin sensitivity, and hepatic triglyceride

content were measured. We also measured plasma triglyceride concentrations

and retinyl fatty acid ester absorption as well as plasma triglyceride clearance after

oral and intravenous fat-tolerance tests. Liver triglyceride content and APOC3 genotypes

were also assessed in a group of 163 healthy non–Asian Indian men.

چکیده فارسی:



پیش زمینه :



بیماری کبد چرب غیر الکلی با مقاومت کبد در برابر انسولین و دیابت نوع2 در ارتباط است. اگرچه زمینه ژنتیکی این ارتباط ناشناخته است.



روش ها :



در 95 مرد هندی آسیایی ژنوتیپ دونوکلوئید پولیمورفیس (SNPs) تنها را، در گروهی مبتلا به شایع ترین نوع بیماری کبد چرب غیر الکلی، بررسی کردیم. در رمز گشایی آن ژن محققان کشف کردند که آپولیپو پروتئین C3 (APOC3) با تری گلیسیرید میا بالا (C-482T] rs2854117[ و [T-455C] rs285446) در ارتباط است. غلظت آپولیپو پروتئین C3 پلاسما، حساسیت انسولین و محتویات تری گلیسیرید کبدی نیز اندازه گیری شده بود.



همچنین غلظت تری گلیسیرید پلاسما و جذب اسید چرب و تینل استری بعلاوه پاکسازی تری گلیسیرید پلاسما را بعد از آزمایش IV مقاومت چربی دهانی اندازه گیری کردیم. حجم تری گلیسیرید کبد و ژنوتیپ APOC3 در گروهی 163 نفره از مردان سالم غیر هندی غیر آسیایی تعیین شده.