دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین شخصیت و علل مصرف نوشیدنی های الکلی در نوجوانان درگیر سیستم رفاه کودکان

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2015 تعداد صفحه ترجمه:24 تعداد صفحه فایل انگلیسی:6 موضوع انگلیسی :Associations between personality and dدانلود ترجمه مقاله ارتباط بین شخصیت و علل مصرف نوشیدنی های الکلی در نوجوانان درگیر سیستم رفاه کودکان|32054974|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین شخصیت و علل مصرف نوشیدنی های الکلی در نوجوانان درگیر سیستم رفاه کودکانترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2015

تعداد صفحه ترجمه:24

تعداد صفحه فایل انگلیسی:6موضوع انگلیسی :Associations between personality and drinking motives in adolescents

involved in the child welfare system

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Specific personality dimensions may increase susceptibility to alcohol misuse by encouraging motives for

drinking that are associated with risky alcohol use. In the current study, we examined associations

between personality risk factors (hopelessness (HOP), anxiety sensitivity (AS), sensation seeking (SS),

and impulsivity (IMP)) and drinking motives (coping, conformity, enhancement, and social motives) in

a sample of high-risk youth receiving child protection services. These personality factors were assessed

using the Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) and drinking motives were assessed using the Drinking

Motives Questionnaire-Revised (DMQ-R). The structural validity of the DMQ-R was first explored in

this novel sample of high-risk adolescents using principal components analysis. Correlational analyses

showed that HOP and IMP were associated with drinking to cope with negative emotions, and AS was

associated with drinking to conform. Unexpectedly, enhancement motives were not related to any of

the personality dimensions. This suggests that youth receiving child welfare services who are high in

the described personality risk factors drink primarily for negative reinforcement

چکیده فارسی:آماندا هادسون کریستین وکرل شری اچ. استوارت - 1a) دانشکده روانشناسی و علوم اعصاب، دانشگاه دالهوز، هالیفاکس، نوا اسکوشیا B3H 4R2، کاناداb) تیم مطالعات طولی مپ، دانشگاه مک مستر، همیلتون، انتاریو، کاناداC) گروه روانپزشکی، دانشگاه دالهوز ، هالیفاکس، نوا اسکوشیا B3H 2E2، کانادا