دانلود ترجمه مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان

دانلود مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2016 تعداد صفحه ترجمه:29 تعداد صفحه فایل انگلیسی:13 مدانلود ترجمه مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان|32057811|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان

دانلود مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2016

تعداد صفحه ترجمه:29

تعداد صفحه فایل انگلیسی:13



موضوع انگلیسی :System options for cooling of buildings making

use of district heating heat

موضوع فارسی:دانلود مقاله گزینه های سیستم برای خنک کردن ساختمان

چکیده انگلیسی:Issues stemming from district heating utilization during summer periods and the conversion

of low-temperature heat into cold in adsorption chillers have been investigated in this

paper. Due to the high vulnerability of adsorption chillers to ambient conditions, in the case

of relatively low ambient temperatures, adsorption-based air-conditioning systems would

be characterized by excessive cooling power. Moreover, adsorption chillers are also characterized

by high investment costs and big time constants, and the vulnerabilities found

in their regulatory processes have yet to be sufficiently investigated. The authors recommend

the application of hybrid air-conditioning systems, consisting of adsorption and

compressor chillers. The adsorption chiller works as a base while the compressor chiller

contributes missing cooling power, working as a regulation unit. Sixteen configurations of

the hybrid air-conditioning system have been analysed. It has been shown that 100 kW cooling

power hybrid air-conditioning system, with respect to its configuration, enables the utilization

of 0.5 to 0.9 TJ of low-temperature heat per year, while simultaneously providing

comfortable air-conditioning. The authors have concluded that the adsorption share in the

analysed hybrid system should not exceed 50%.

چکیده فارسی:در این مقاله مسائل نشئت گرفته از بهره برداری گرمای منطقه در عرض دوره های تابستانی و تبدیل گرمای کم دما به سرما در چیلرهای جذبی مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل آسیب پذیری بالای چیلرهای جذبی نسبت به شرایط جوی محیط، در موردی که در آن دماهای محیطی نسبتاً پایین می باشند، سیستم های تهویه هوای مبتنی بر جذب، به واسطه قدرت سرد کنندگی اضافی توصیف شده اند. علاوه بر این می توان هزینه های سرمایه گذاری بالا و ثابت های زمانی بزرگ را نیز از صفات این چیلرها دانست، و آسیب پذیری هایی که در فرایندهای تنظیمی مشخص شده اند هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته اند. نویسندگان کاربرد سیستم های تهویه هوای پیوندی را توصیه می کنند که حاوی چیلرهای جذبی و چیلرهای کمپرسور (متراکم کننده) می باشند. چیلر جذبی به عنوان پایه در سیستم عمل می کند در حالی که چیلر کمپرسور در از دست دادن توان خنک کنندگی مشارکت دارد و به عنوان واحد تعدیل عمل می کند. شانزده پیکربندی (وضعیت) از &nbs