دانلود ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2012 تعداد صفحه ترجمه:16 تعداد صفحه فایل انگلیسی:7 موضوع انگلیسی :A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FREE CASH دانلود ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سود|32059332|sarzamindoost|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با ما همراه باشید با موضوع دانلود ترجمه مقاله مقایسه جریان های نقدی رایگان مدیریت سودترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2012

تعداد صفحه ترجمه:16

تعداد صفحه فایل انگلیسی:7موضوع انگلیسی :A COMPARATIVE STUDY BETWEEN FREE CASH FLOWS AND EARNINGS MANAGEMENT

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:This paper examines and compares free cash flows in the firms listed in Indian Stock Exchange with an emphasis on earning management. The main purpose of the study is the inquiry of disparity between free cash flows in Indian Stock Exchange with an emphasis on earnings management. Data and statistics of free cash flows and earnings management variables are measured by Len and Poulsen (1989) model and Jones model. The results of this study signify that there is a positive significant relationship between earnings management and free cash flows and confirm that firm’s free cash flows can stimulate earnings management. Key Words: Free cash flows earnings management, discretionary accruals, non-discretionary accruals.

چکیده فارسی:این مقاله به بررسی جریان نقدی آزاد در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار کشور هند با تاکید با مدیریت سود پرداخته است. هدف اصلی ازاین مطالعه تحقیق در رابطه تفاوت بین جریان های نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت سود می باشد. اطلاعات وآمار جریانهای نقدی آزاد و متغیر مدیریت سود توسط مدل جونز اندازه گیری شد نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان می دهد که بین مدیریت سود ودر جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی بوجود آورد.