دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه

دانلود جزوه ، در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مديريت و كنترل پروژهپروژه و لزوم برنامه ريزيخصـوصيات يك پـــروژهچرخه زندگي پروژهفعاليت چيست؟منابع چيست؟لزوم برنامه ريزي پروژهمدير پروژه و ويژگي هاي آنمسئوليت هاي مديريتساختارهای اصلی پروژهسدوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه|34005956|sarzamindoost|مدیریت و کنترل پروژه,تحقیق مدیریت و کنترل پروژه,مقاله مدیریت و کنترل پروژه,پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه,پایان نامه مدیریت و کنترل پروژه,کنترل پروژه با msp,کنترل پروژه چیست,کنترل پروژه pdf,تحقیق کنترل پروژه,مقاله کنترل پروژه,جزوه کنترل پروژه
با ما همراه باشید با موضوع دوره آموزشی مدیریت و کنترل پروژه

دانلود جزوه ،در قالب ppt و در 74 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مديريت و كنترل پروژهپروژه و لزوم برنامه ريزيخصـوصيات يك پـــروژهچرخه زندگي پروژهفعاليت چيست؟منابع چيست؟لزوم برنامه ريزي پروژهمدير پروژه و ويژگي هاي آنمسئوليت هاي مديريتساختارهای اصلی پروژهساختار وظيفه ايساختار مستقل يا پروژه ايساختار ترکيبي يا ماتريسينمودار WBSتهيه دو نمودار Product WBS , Functional WBSمعرفي روش هاي برنامه ريزي شبکه ايانواع روابط بين فعاليت هامحاسبات زماني و تجزيه و تحليل آن هامسير بحرانيانواع شناوریآناليز پرتبرنامه ريزي منابعتسطيح منابعزمان بندي تامين مواد اوليهمحاسبات زمان - هزينه در روش CPMمحاسبه پيشرفت فعاليت هاي پروژهچگونگي تعيين درصد پيشرفت فعاليت هاي پروژهنحوه محاسبه ارزش وزني فعاليت هامعيار تعيين ارزش وزنيروش محاسبه پيشرفت (زمان- هزينه- فيزيکی) برای پروژهگام های روش محاسبه پيشرفت برای پروژهزمان انجام مقايسهنحوه محاسبه و ترسيم منحني Sمنحني هاي پيشرفتآناليز ارزش افزودهخروجي گزارش عملكردنمايش گرافيكي گزارش عملكردنمايش جدولي گزارش عملكرد