شیپ فایل رده های خاک استان یزد

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت سل sol وجود دارد که از کلمه لاتین solum به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.شیپ فایل رده های خاک استان یزد|34007451|sarzamindoost|لایه GIS خاک استان یزد, شیپ فایل خاک استان یزد, رده های خاک استان یزد, نقشه خاک استان یزد
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل رده های خاک استان یزد

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت سل sol وجود دارد که از کلمه لاتین solum به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.