شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeشیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین|34007763|sarzamindoost|نقشه جاده های ارتباطی , جاده های ارتباطی استان ها, شیپ فایل جاده های ارتباطی , دانلود جاده های ارتباطی استان ها, لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی , GIS, Drinages, جاده های ارتباطی استان قزوین, راه های ارتباطی استان قزوین
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree