شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر -شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)|34008217|sarzamindoost|نقشه محدوده سیاسی شهرستان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی سمنان,نقشه محدوده سیاسی سمنان,نقشه مرز شهرستان سمنان,شیپ فایل مرز شهرستان سمنان, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان,استان سمنان
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سمنان (واقع در استان سمنان)،توضیحات:

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار