نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)، شامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. توضیحات: - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)|34008651|sarzamindoost|لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین,نقشه رستری DEM شهرستان قزوین,نقشه DEM قزوین,نقشه مدل رقومی ارتفاعی قزوین,نقشه رایگان DEM قزوین,مدل رقومی ارتفاعی رایگان قزوین,نقشه DEM شهرستان قزوین,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین
با ما همراه باشید با موضوع نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)،
شامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.
توضیحات:
- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333