نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeنقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد|34009204|sarzamindoost|نقشه هم تبخیر استان یزد, نقشه خطوط هم تبخیر استان یزد, نقشه منحنی های هم تبخیر استان یزد, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد, دانلود نقشه هم تبخیر استان یزد,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان یزد
با ما همراه باشید با موضوع نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان یزد

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان یزد

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree