شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

دانلود نقشه آبراهه های استان قزوین، توضیحات: این نقشه شامل شیپ فایل رودخانه های (لایه جی آی اسی آبراهه های) استان قزوین می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقششیپ فایل آبراهه های استان قزوین|34009893|sarzamindoost|لایه آبراهه های استان قزوین,شیپ فایل آبراهه های استان قزوین,شیپ فایل رودخانه های استان قزوین, نقشه آبراهه های استان قزوین,نقشه رودخانه های استان قزوین,نقشه لایه آبراهه های استان قزوین,دانلود لایه آبراهه های استان قزوین,دانلود رایگان لایه آبراه,,,
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

دانلود نقشه آبراهه های استان قزوین،توضیحات:
این نقشه شامل شیپ فایل رودخانه های (لایه جی آی اسی آبراهه های) استان قزوین می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree