تحقيق ويژوال بيسيك و فرآيند برنامه نويسي

كار با كنترل winsock كنترل winsock به شما اجازه مي دهد به يك ماشين راه دور متصل شده و داده ها را با استفاده از پروتكل TCP و UDP مبادله كنيد. هر دو پروتكل مي توانند براي برنامه هاي client و server استفاده شوند. موارد استفاده : ساختن يك برنامه client كتحقيق ويژوال بيسيك و فرآيند برنامه نويسي|34009965|sarzamindoost|تحقيق كامپيوتر,دانلود تحقيق,پروژه برنامه نويسي,ويژوال بيسيك,پروژه ويژوال بيسيك,برنامه نويسي چت,برنامه چت,نوشتن برنامه چت با ويژوال بيسيك,تاريخچه ويژوال بيسيك,اساس ويژوال بيسيك,پنچره برنامه نويسي
با ما همراه باشید با موضوع تحقيق ويژوال بيسيك و فرآيند برنامه نويسي

كار با كنترل winsock

كنترل winsock به شما اجازه مي دهد به يك ماشين راه دور متصل شده و داده ها را با استفاده از پروتكل TCP و UDP مبادله كنيد. هر دو پروتكل مي توانند براي برنامه هاي client و server استفاده شوند.

موارد استفاده :
ساختن يك برنامه client كه اطلاعات كاربر را قبل از فرستادن به سمت server جمع آوري مي كند.
ساختن بك برنامه server كه به عنوان بك نقطه مركزي مجموعه براي داده هاي چندين كاربر مي باشد.
ساخت يك برنامه chat
و موارد ديگر ...
Socket :
عاملي است براي برنامه نويسي تحت اينترنت كه از طريق آن دو برنامه ، دو پروسه در شبكه مشخص مي شوند .بنابراين اطلاعات ارسال شده يا دريافت شده از طريق اين شماره منحصر به فرد يا عامل منحصر به فرد مسير خود را پيدا مي كند.

انتخاب يك پروتكل :
وقتي از كنترل winsock استفاده مي كنيد بايد به اين مسئله رسيدگي كنيد كه كداميك از پروتكل هاي TCP و UDP را مي خواهيد استفاده كنيد . تفاوت اصلي بين اين دو در حالت اتصال آنها مي باشد :
پروتكل TCP يك پروتكل اتصال – پايه است و مانند تلفن كاربر بايد قبل از اقدام به ارسال اطلاعات يك ارتباط ايجاد كند.
پروتكل UDP يك پروتكل بدون اتصال است و مبادله اطلاعات بين دو كامپيوتر مانند ارسال پيغام است : يك پيغام از يك كامپيوتر براي يكي ديگر ارسال مي شود اما ارتباط بين آن دو واضح نيست . حداكثر اندازه داده ارسال شده به صورت منحصر به فرد ، بوسيله شبكه تعيين مي شود .

ساخت يك client :
وظيفه برنامه client side application : فرايند يا برنامه اي كه در سمت مشتري براي استفاده از يك سرويس وب اجرا مي شود .


فهرست
تاريخچه ويژوال بيسيك
ويژوال بيسيك وفرآيند برنامه نويسي
آشنايي با جادوگرويژوال بيسيك
برنامه نويسي رويدادگرا
كار با ويژوال بيسيك
آشنايي با محيط ويژوال بيسيك
• ميله ابزار
• جعبه ابزار
• پنجره فرم
• پنجره طراحي فرم
• پنجره پروژه
كار با فايل در ويژوال بيسيك
• چگونگي بازكردن فايل
• چگونگي بستن فايل
• كاربا دايركتوري
• خواندن ازفايل
• نوشتن درفايل
• تعيين محل ركورددرفايلهاي بادسترسي تصادفي
• تشخيص انتهاي فايل
• به دست آوردن طول يك فايل
• به دست آوردن محل اشاره گرفايل
پايگاه داده در ويژوال بيسيك
Visual Data Manager
Record Set
كنترل داده
• طرزاستفاده ازكنترل داده
• تكنيك هاي پيشرفته كاربا كنترل داده
درارتباط با پروژه
• توضيحات كد برنامه
• كاربا كنترل داده Winsock
• كد برنامه