نقشه زمین شناسی شهرستان گناباد

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان گناباد، توضیحات: این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی) بوده و در محیط نرم افزار Gنقشه زمین شناسی شهرستان گناباد|34012477|sarzamindoost|نقشه زمین شناسی شهرستان گناباد, شیپ فایل زمین شناسی شهرستان گناباد, نقشه سازندهای شهرستان گناباد, شیپ فایل سازندهای شهرستان گناباد, نقشه لیتولوژی شهرستان گناباد, شیپ فایل لیتولوژی شهرستان گناباد, شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گناباد
با ما همراه باشید با موضوع نقشه زمین شناسی شهرستان گناباد

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان گناباد،توضیحات:

این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.