تاثير تغييرات دما و فشار در فرآيند ريخته گري كوبشي

در این مقاله ی کاربردی تاثير تغييرات دما و فشار در فرآيند ريخته گري كوبشي بر ريزساختار، دانسيته و سختي آلياژ AA 2024 مورد بررسی قرار گرفته است در اين پژوهش تاثير فشار ريختهگري (0، 70، 100، 140 Mpa) و دماي ريخته گري (800، 750 درجه سانتي گراد) و عملياتتاثير تغييرات دما و فشار در فرآيند ريخته گري كوبشي|34013016|sarzamindoost|ريخته گري كوبشي,فشار,دانسيته,سختي,ريز ساختار,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه,مواد, متالورژی
با ما همراه باشید با موضوع تاثير تغييرات دما و فشار در فرآيند ريخته گري كوبشي

در این مقاله ی کاربردی تاثير تغييرات دما و فشار در فرآيند ريخته گري كوبشي بر ريزساختار، دانسيته و سختي آلياژ AA 2024 مورد بررسی قرار گرفته است در اين پژوهش تاثير فشار ريختهگري (0، 70، 100، 140 Mpa) و دماي ريخته گري (800، 750 درجه سانتي گراد) و عمليات حرارتي T6 بر ريزساختار، چگالي، سختي و تخلخل قطعات از جنس آلياژ AA2024 مورد بررسي قرار گرفته است.