تحقیق تعیین ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانک ملی ایران

دانلود تحقيق در مورد تعیین ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانک ملی ایران، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ويرايش، شامل: چکیده مقدمهتحقیق تعیین ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانک ملی ایران|34016637|sarzamindoost|منابع بانک,منابع بانکی,منابع بانکها,منابع بانکهای ایران,بهای تمام شده پول,قیمت تمام شده پول,بهای تمام شده پول چیست,قیمت تمام شده پول چیست,تحقیق منابع بانک,مقاله منابع بانک,پروژه منابع بانک,دانلود تحقیق منابع بانک,دانلود مقاله منابع بانک
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق تعیین ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانک ملی ایران

دانلود تحقيق در مورد تعیین ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانک ملی ایران،

در قالب word و در 21 صفحه، قابل ويرايش، شامل:


چکیده

مقدمه

تعریف واژه‌ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعریف بانک

تاریخچه بانک داری مدرن

فعالیت‌ های استاندارد بانک داری

حداقل سرمایه

عملکردهای اقتصادی

تاریخچه و معرفی بانک ملی

وضعیت بانک داری الکترونیک در بانک ملی

ترکیب بدهی بانک به بانک مرکزی، بانک‌ ها و مؤسسه‌ های اعتباری

جایگاه بانک ملی در بین بانک‌ های دیگر

اهمیت ساختار سرمایه

قیمت تمام شده پول

ترکیب بهینه‌ منابع بانک

روش تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش‌ های تخمین مدل با استفاده از داده‌ های تلفیقی

روش‌ های تخمین مدل

روش اثرات مشترک

روش اثرات ثابت

روش اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

آمار توصیفی داده‌ های مورد مطالعه

نتایج حاصل از برآورد مدل

برآورد مدل به روش پنل دیتا و آزمون فرضیه‌ ها

مدل مورد بررسی در این مطالعه

آزمون چاو

آزمون فرضیه‌ ها

نتیجه گیریچکیده تحقيق:

با توجه به این که قیمت تمام شده‌ پول، بیانگر مدیریت صحیح منابع و مصارف و هزینه های بانک می‌ باشد و نحوه‌ چینش و ترکیب منابع بانک می‌ تواند بهای تمام شده‌ پول را به حداقل برساند، لذا در این پژوهش سعی بر آن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ منابع بانک و تأثیر آن بر بهای تمام شده‌ پول در بانك ملي ايران بپردازیم. در این پژوهش اطلاعات ترازنامه‌ بانک‌ملی ايران در سال های 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و براي تجزيه و تحليل داده ها، از روش اقتصاد سنجی داده‌ های تابلویی، روش‌ های تخمین مدل با استفاده از داده‌ های تلفیقی، روش‌ های تخمین مدل، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت، روش اثرات تصادفی، آزمون پانل یا پولینگ بودن و از نرم افزار Eviews استفاده شده است که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و پایایی آن‌ ها، تمامی فرضیه‌ ها تأیید شدند. نتیجه گیری شد که رابطه‌ معنی‌ دار بین درصد ترکیب سپرده‌ های بلند مدت، سپرده‌ های کوتاه مدت و سپرده‌ های قرض‌ الحسنه بانک با بهای تمام شده‌ پول رابطه وجود دارد و درصد سپرده هاي بلند مدت، سپرده هاي كوتاه مدت، سپرده هاي قرض الحسنه و تركيب منابع به ترتيب 58 ،40،62 و71 درصد روي بهاي تمام شده پول تأثير دارند. چنان چه بانک درصدد کاهش بهای تمام شده‌ پول باشد، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینه‌ های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند و نیز سپرده‌ ها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سوددهی را به دنبال داشته باشد. به مدیران بانک پیشنهاد می‌گردد که توجه خود را به جذب سپرده‌ های کم هزینه و تسهیلات سودده معطوف دارند و نیز در این راستا، همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.