جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی

دانلود جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تراکم کم تراکم متوسط تراکم زیاد حیاط پله فرار و آسانسور پخی پیش آمدگی ساختمانی در گذرها رعایت محدودیت ارتفاع پارکینگ ضوابط ساختمانی مجتمع هجزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی|34017914|sarzamindoost|ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی,ضوابط طراحی ساختمان های مسکونی,استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی,دانلود استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی,دانلود ضوابط طراحی ساختمان های مسکونی,ضوابط طراحی ساختمان های مسکونی رایگان
با ما همراه باشید با موضوع جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی

دانلود جزوه آموزشی ضوابط و استانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی،

در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


تراکم کم

تراکم متوسط

تراکم زیاد

حیاط

پله فرار و آسانسور

پخی

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

رعایت محدودیت ارتفاع

پارکینگ

ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی

ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69