تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي

دانلود تحقیق با موضوع بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكيده مقدمهرفتار لرزه اي ساختمان هاي خشتيساخت و ساز ساختمان هاي خشتيشالودهديواربازشونعل درگاهيكلاف قائم و افقيسقف بهبود رفتار لرزه اي ساختماتحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي|34018077|sarzamindoost|بهبود لرزه اي ساختمان هاي بنائي,بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي,بهبود لرزه اي ساختمان,بهسازی لرزه اي ساختمان,رفتار لرزه اي ساختمان هاي خشتي,ساخت و ساز ساختمان هاي خشتي,رفتار لرزه ای ساختمان,تحقیق رفتار لرزه ای ساختمان
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي

دانلود تحقیق با موضوع بهبود و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بنائي،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چكيده مقدمهرفتار لرزه اي ساختمان هاي خشتيساخت و ساز ساختمان هاي خشتيشالودهديواربازشونعل درگاهيكلاف قائم و افقيسقف بهبود رفتار لرزه اي ساختمان هاي خشتيتقويت ساختمان هاي خشتي در مقابل حركت زمين و زلزلهبه كارگيري الياف درخت خرما (ليف خرما) و بهبود رفتار لرزه ایمنبع

چكيده تحقیق: ساخت ساختمان هاي خشتي در نقاط مختلف دنيا و از جمله ايران و با توجه به وسعت گسترده سطح كوير در كشور، بديهي است كه بخش زيادي از ساختمان هاي روستايي را دربر مي گيرد و در ساخت اين ساختمان ها، در اكثر موارد، كوچكترين مسائل فني در نظر گرفته نشده است. سازگاري مناسب، اقتصادي بودن، سهولت و سرعت در تهيه از جمله پار امترهايي است كه در اين نوع مصالح (خشت) را در منطقه كوير فرانموده است و به دليل مسائل اقتصادي هم اكنون نيز ساخت اين ساختمان ها در كشورمان ادامه دارد. لذا در اين مقاله، روش هايي براي بهبود لرزه اي اين ساختمان ها (خشتي) پيشنهاد شده است.

مقدمه تحقیق:كشور ايران از جمله كشورهايي است بر روي كمربند زلزله آلپايد كه از كوه هاي هيماليا تا درياي مديترانه گسترش دارد، واقع است و در دهه هاي اخير در ايران، چندين زلزله بزرگ و مخرب روي داده است كه موجب تلفات سنگيني شده اند. مثل زلزله منجيل 1369 و زلزله بم 1382 كه سبب مرگ ده ها هزار تن شده است. بر اساس آمار رسمي در سال 1370 حدود 42 درصد از جمعيت ايران در روستاها زندگي مي كنند و بنا به دلايل اقتصادي ساخت ساختمان هاي خشتي هم اكنون نيز در اين مناطق مشاهده مي گردد. در اين مقاله به روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي خشتي در كشور خودمان با توجه به مصالح ارزان موجود اشاره گرديده است.