پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن ها سر و كار داريد

دانلود پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن ها سر و كار داريد، در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن پروژه: موضوع: بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد و اعضاي خانواده، فاميل، هپروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن ها سر و كار داريد|34024496|sarzamindoost|پروژه آمار بررسي سني,پروژه آمار بررسی سنی جامعه,دانلود پروژه آمار بررسي سني,دانلود پروژه آمار بررسی سنی جامعه,دانلود رایگان پروژه آمار بررسي سني,دانلود رایگان پروژه آمار بررسی سنی جامعه,پروژه رایگان آمار بررسي سني,پروژه آمار بررسي سني رایگان
با ما همراه باشید با موضوع پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن ها سر و كار داريد

دانلود پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن ها سر و كار داريد،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن پروژه:موضوع: بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد و اعضاي خانواده، فاميل، همسايگان، مغازه داران، راننده سرويس و غيره براي اين بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را در نظر بگيريد جدول فراواني سني آنها را تشكيل دهيد؟
روز دوشنبه 6/7/82،ساعت 5/8 صبح زمان بيدار شدن از خواب يكي از اولين اعضاي خانواده كه مي بينيم مادر سن 41 ساله خانه دار و بعد پدر خانواده 46 ساله شغل آزاد - و بعد خواهر كوچكتر 16 ساله محصل هنگام ظهر - خواهر بزرگتر 20 ساله خانه دار - هنگام بيرون آمدن از منزل خانم ناصر زئيم همسايه سن 22 ساله خانه دار بيرون از منزل - آقاي رئيسي 40 ساله شغل كارمند و همسايه مسير ميان منزل تا مدرسه - آقاي راننده تاكسي 28 ساله محيط مدرسه - خانم قياسي 23 ساله - خانم گلستاني 21 ساله - خانم گل محمد 22 ساله بيرون از مدرسه زمان برگشت به منزل - خانم كاكاوند سن 19 ساله و محصل- و مغازه دار آقاي جواني كه 22 ساله به نظر مي رسد - و خانم ربيعي 19 ساله دوست و دانشجو ...