تحقیق ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA

دانلود تحقیق با موضوع ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مرحله اول: Find نام فرآيند: آموزش و توانمندسازي كاركنان ضمن خدمت محل ارتقا: بیمارستان نمودار قالبی (Block Diتحقیق ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA|34032272|sarzamindoost|ارتقاي فرايند آموزش در بیمارستان,ارتقای توانمندسازي كاركنان در بيمارستان,فرآيند آموزش در بیمارستان,فرایند توانمندسازي كاركنان در بيمارستان,روش FOCUS, PDCA,تحقیق ارتقاي فرايند آموزش در بیمارستان,تحقیق ارتقای توانمندسازي كاركنان در بيمارستان
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA

دانلود تحقیق با موضوع ارتقاي فرآيند آموزش و توانمندسازي كاركنان در بيمارستان به روش FOCUS- PDCA،
در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مرحله اول: Find
نام فرآيند: آموزش و توانمندسازي كاركنان ضمن خدمت
محل ارتقا: بیمارستان
نمودار قالبی (Block Diagram ) فرآیند
بيان فرصت فرآيند: آموزش و توانمندسازي كاركنان ضمن خدمت

مرحله دوم: Organize
اسامي تيم و سمت آن ها

مرحله سوم: Clarify
نمودار جریان جاری (Flowchart)

مرحله چهارم:
نمودار همگرايي (Affinity Diagram)

مرحله پنجم: رسم نمودار استخوان ماهی