جزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه

دانلود جزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه، در قالب pdf و در 361 صفحه، شامل: مقدمه مفاهیم و اصول اولیه شناسایی مدل ها و استانداردها PMI تاریخچه PMI راهنمای دانش مدیریت پروژه ساختار کلی استاندارد PMBOK: 2004 و ...جزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه|34036182|sarzamindoost|استانداردهای مدیریت پروژه,استانداردهای مدیریت پروژه prince2,انواع استانداردهای مدیریت پروژه,استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه,دانلود استانداردهای مدیریت پروژه,آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه,معرفی استانداردهای مدیریت پروژه
با ما همراه باشید با موضوع جزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه

دانلود جزوه آموزشی استانداردهای مطرح در مدیریت پروژه،
در قالب pdf و در 361 صفحه، شامل:

مقدمه
مفاهیم و اصول اولیه
شناسایی مدل ها و استانداردها
PMI
تاریخچه PMI
راهنمای دانش مدیریت پروژه
ساختار کلی استاندارد PMBOK: 2004
و ...