مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و واسطه ای بهروری دانش کارکنان، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Translating the impact of knowledge management processes into knowlمقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و|34039481|sarzamindoost|مقاله ترجمه شده فرآیندهای مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده نوآوری مبتنی بر دانش,مقاله ترجمه شده دانش کارکنان,ترجمه مقاله فرآیندهای مدیریت دانش,ترجمه مقاله نوآوری مبتنی بر دانش,ترجمه مقاله دانش کارکنان,مقاله ترجمه شده مدیریت دانش,ترجمه مقاله مدیریت
با ما همراه باشید با موضوع مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و واسطه ای بهروری دانش کارکنان،


جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity


عنوان فارسی مقاله:

تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و واسطه ای بهروری دانش کارکنانفرمت فایل ترجمه شده: word، قابل ویرایش.
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12

تعدا دصفحات فایل اصلی: 9