تحقیق گروه اجتماعی و گروه درمانی

دانلود تحقیق با موضوع گروه اجتماعی و گروه درمانی، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گروه اجتماعی انواع گروه اجتماعی عوامل موثر در یگانگی گروه گروه دتحقیق گروه اجتماعی و گروه درمانی|34041724|sarzamindoost|گروه اجتماعی, انواع گروه اجتماعی, عوامل موثر در یگانگی گروه, گروه درمانی, تاریخچه گروه درمانی, ویژگی‌های گروه اجتماعی, فرآیند گروه درمانی, مراحل گروه درمانی, فنون گروه درمانی, شکل گیری گروه درمانی, اثربخشی گروه درمانی, تحقیق گروه درمانی
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق گروه اجتماعی و گروه درمانی

دانلود تحقیق با موضوع گروه اجتماعی و گروه درمانی،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


گروه اجتماعی

انواع گروه اجتماعی

عوامل موثر در یگانگی گروه

گروه درمانی

تاریخچه گروه درمانی

ویژگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند

مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانیبخشی از متن تحقیق:
منظور از گروه اجتماعی، مجموعه ای از افراد است که روابط قوی و نسبتاً پایداری با هم داشته، در بعضی از عقاید و احساسات باهم شریک بوده، دارای کنش اجتماعی بوده و هدف یا هدف‌های مشترکی را دنبال نمایند. از گروه اجتماعی تعاریف مختلفی عرضه گردیده است که در غالب آنها صفات مشترکی از قبیل کنش اجتماعی، روابط درونی، روابط پایدار یا مستمر، هدف مشترک، احساسات مشترک سازمان یافته و ... دیده می‌شود. بنابراین با توجه به ویژگی‌های فوق، ابتدا می‌باید گروه اجتماعی را از پدیده اجتماعی مشابه ای که از آن تحت عناوین شبه گروه یا گروه بی سازمان یا گروه اتفاقی و تصادفی یا گروه بی شکل نام می‌برند، متمایز نمود، زیرا در ارتباط با این مفاهیم، صفات اصلی گروه واقعی در میان افراد تشکیل دهنده آنها دیده نمی‌شود. در شبه گروه تعداد و دارا بودن لااقل یک خصوصیت مشترک مطرح است و ...