پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی، در قالب ppt و در 154 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مفاهیم واصول برپاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی|34048737|sarzamindoost|کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل سهیل سرمد سعیدی,کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل سعیدی,پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل سعیدی,دانلود کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل سعیدی
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی،

در قالب ppt و در 154 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: مفاهیم واصول برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
مدیریت برنامه استراتژیک
فرآيند مديريت استراتژيك
مزایای مدیریت استراتژیک
موانع بالقوه پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک
واژه های کلیدی در مدیریت استراتژیک

فصل دوم: انواع استراتژی
استراتژی های اصلی
استراتژیهای یکپارچگی یا توسعه
استراتژی یکپارچگی عمودی به بالا یا گسترش پیشرو
استراتژی یکپارچگی عمودی به پائین یا گسترش پسرو
استراتژی افقی یا گسترش افقی
استراتژی های کاهش یا تدافعی
استراتژی ثبات یا تمرکز
استراتژی های عمومی یا ژنریک مایکل پورتر
استراتژی های رهبری هزینه
استراتژی های تمایز
استراتژی های تمرکز
استراتژی های چهارگانه ژاپنی
استراتژی های وظیفه ای
استراتژی واحدهای عملیاتی یا تولیدی
استراتژی واحد مالی
استراتژی واحد تحقیق و توسعه
استراتژی واحد بازاریابی

فصل سوم: مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان
مأموریت سازمان
بیانیه مأموریت سازمان چیست؟
ویژگیهای بیانیه مأموریت
آرمان سازمان
ارزشهای سازمانی
فرایند تنظیم و تدوین مأموریت سازمان
ماهیت مأموریت سازمان
اجزای تشکیل دهنده مأموریت سازمان

فصل چهارم: بررسی محیط خارجی
بررسی محیطی و تجزیه وتحلیل عوامل خارجی
لزوم تجزیه و تحلیل محیط
محیط خارجی سازمان
فرایند بررسی عوامل خارجی
روش های جمع آوری اطلاعات
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی و فرهنگی
عوامل سیاسی و قانونی
عوامل تکنولوژیکی
عوامل رقابتی
ابزارها و تکنیکهای پیش بینی عوامل خارجی
تجزیه و تحلیل رقابت
مدل پنج نیروی مایکل پورتر
چشم و هم چشمی بین شرکتهای رقیب
تهدیدهای ناشی ازورود یا رونق گرفتن محصولات جایگزین در بازار
تهدیدهای ناشی از ورود رقبای جدید و تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر در قلمرو صنعت مورد نظر
قدرت تأمین کنندگان در تحمیل خواسته های خود به شرکت
قدرت خریداران در تحمیل خواسته های خود به شرکت
محدودیتهای مدل پورتر
پرسشنامه فرصتها و تهديدها تاثيرگذار بر توسعه فعاليتهاي پيمانکاري( محيط خارجي )
پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه مشتريان شرکتهاي پيمانکاري
پرسشنامه مولفه هاي محيط کلان تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ تهديدها
پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Value Chain
پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Functional Analysis
پرسشنامه شناخت راهکارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانکاري در ايران / از ديدگاه طرف تقاضا
پرسشنامه شناخت راهکارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانکاري در ايران / از ديدگاه طرف عرضه
پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه تامين کنندگان شرکتهاي پيمانکاري
تجزیه و تحلیل صنعت: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
ماتریس بررسی رقابت(CPM)

فصل پنجم: بررسی محیط داخلی
تجزیه و تحلیل عوامل داخلی
منابع داخلی سازمان
فرهنگ سازمانی و استراتژی
بازاریابی
مالی و حسابداری
استراتژی واحد بازاریابی
تحقیق و توسعه
تولید و عملیات
ماتریس ارزیابی داخلی(IFE)
عوامل حیاتی موفقیت(CSFs)
گلوگاه(CSF) چیست؟
چگونه عوامل حیاتی موفقیت را تشخیص دهیم؟
عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی های کلیدی
منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان
کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک

فصل ششم: انتخاب و تعیین استراتژی
بررسی و انتخاب استراتژی
اهداف بلند مدت
مدل های مختلف انتخاب استراتژی در سازمان
مدل منحنی دوره عمر
مدل ADL
موقعیت رقابتی شرکت در صنعت
توصیف خانه های ماتریسADL
متغیرهای قوت کسب و کار
موقعیت کلی رقابت
طرزتلقی مدیریت از ریسک
مرحله چرخه عمر ADL
ثبات سهم بازار
دامنه خط محصول
ماتریس گروه مشاورین بستن(BCG )
مزایای روش BCG
معایب روش BCG
ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف(SWOT )
مراحل پیاده سازی تجزیه و تحلیلSWOT
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)
ماتریس داخلی و خارجی(IE)

فصل هفتم: اجرای استراتژی
هدفهای سالیانه
هدفهای عملیاتی
سیاست ها
فرایند اجرای استراتژی
تخصیص منابع
ابزار تخصیص منابع
ساختار استراتژیک
مهندسی مجدد
فرهنگ سازی و فزهنگ پذیری
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
ایجاد انگیزه برای مهندسی مجدد
چرا می خواهیمBPR را در سازمان پیاده کنیم؟
معیارهای اندازه گیری و اهمیت مورد کاری
اولویت دهی به اهداف
ارتباط بین واحدهای کاری
مدیریت تغییر
منشاءمقاومت کارکنان
چرا سازمانها به تغییر نیازمندند؟
روشهای غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر
مدیریت تعارض
دلایل تعارض
درجات تعارض
درک تعارض و شخصی کردن
تعارض سازنده و مخرب

فصل هشتم: ارزیابی و کنترل استراتژی
کنترل و ارزیابی
فرایند ارزیابی استراتژی
تعیین موضوع ارزیابی
تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی
ارزیابی عملکرد
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها
انجام اقدامات اصلاحی
استانداردهای ارزیابی و کنترل
ارزیابی عملکرد سازمان
اندازه گیری و سیستم بازخورد
بازخورد
اقدامات اصلاحی
رهنمودهایی برای کنترل مناسبتوضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی می باشد که در حجم 154 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.