مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنامقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های|35015196|sarzamindoost|: خدمات حرفه ای, مدیریت منابع انسانی, استراتژی های منابع انسانی, سازمان علمی استرالیا
با ما همراه باشید با موضوع مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای، به همراه اصل مقاله،



جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic Human Resource Management and Knowledge Workers

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای


فرمت فایل ترجمه شده: DOC، قابل ویرایش.

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16

تعداد صفحات فایل اصلی: 14