پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری

پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری، در قالب word و در 133 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گزيده اشعار رودكي الف) اشعار غنايي و عاشقانه ب) اشعار وصفي ازكليله و دمنه ج)پند و حكمت رباعيها د)مراثي ه)حسب حال و)مدايپاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری|35015946|sarzamindoost|کتاب رودکی و منوچهری,خلاصه کتاب رودکی و منوچهری,پاورپوینت کتاب رودکی و منوچهری,نکات کتاب رودکی و منوچهری,دانلود کتاب رودکی و منوچهری,دانلود خلاصه کتاب رودکی و منوچهری,خلاصه کتاب رودکی و منوچهری,کتاب رودکی و منوچهری رایگان
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری

پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب رودکی و منوچهری،

در قالب word و در 133 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


گزيده اشعار رودكي


الف) اشعار غنايي و عاشقانه

ب) اشعار وصفي ازكليله و دمنه

ج)پند و حكمت رباعيها

د)مراثي

ه)حسب حال

و)مدايح


اشعار غنايي و عاشقانه

شكسته سنبل زلف تو مشك سارا را

هجر دوست

دلا تا كي ؟

شب عاشق

ديدار دوست

الف) اشعار غنايي و عاشقانه

1

شكسته سنبل زلف تو مشك سارا را


زهــي فـزوده جـمــال تـــو زيـب و آرا را

شكسته سنبل زلـف تـو مشـك سـارا را


قَسَم بر آن دلِ آهن خورم كه از سختي

هـزار طـــرح نـهاده سـت سنـگِ خـارا را


كـه از تــو هيـچ مـروّت طـمع نمـي‌دارم

كه كـس نديده ز سنگين دلان مـدارا را


هـــزار بــار خـــدا را شـفـيــع مــي‌آرم

ولــي چـه سـود چـو تـونـشنوي خدارا را


چو رودكـي به غلـامـي اگـر قبـول كنـي

بـه بنـدگـــــي نـپـسـنــدد هـزار دارا را

زهــي فـزوده جـمــال تـــو زيـب و آرا را شكسته سنبل زلـف تـو مشـك سـارا را

زهي : از ادات تحسين ، آفرين ،

زيب : زيبايي .

آرا : آرايش .

سارا : خالص .

قَسَم بر آن دلِ آهن خورم كه از سختي هـزار طـــرح نـهاده سـت سنـگِ خـارا را


طرح : نقش . * شاعر

كـه از تــو هيـچ مـروّت طـمع نمـي‌دارم كه كـس نديده ز سنگين دلان مـدارا را


طمع نمي‌دارم : انتظار ندارم

چو رودكـي به غلـامـي اگـر قبـول كنـي بـه بنـدگـــــي نـپـسـنــدد هـزار دارا را


دارا : توانگر ، پادشاه

هـــزار بــار خـــدا را شـفـيــع مــي‌ آرم ولــي چـه سـود چـو تـونـشنوي خدارا را

خدا را : براي خاطر خدا

الف) اشعار غنايي و عاشقانه

هجر دوست

بــه حق نــالـم ز هجــر دوست زارا

سحــرگــاهــان چو بـر گلبـن هــزارا

قضـــــــاگــر داد من نستـانـد از تـو

ز ســــوز دل بـســـوزانـــم قضــا را

چو عــــارض بر فـروزي مي‌بســـوزد

چــو مـن پــروانـــه بر گردت هــزارا

نگــنجــم در لحـد گـر زانـكه لختـــي

نشينــــي بـــــر مـــــزارم سـوكــوارا

جـهـان اين است و چونين بود تا بود

و هــمچـونـيـــن بـــود ايـنـنــد يـــارا

بـه يك گـــردش به شاهنشاهي آرد

دهـد ديـهـيــم و تــــاج و گــوشــوارا

توشـان زير زميـن فرسـوده كـــردي

زميـــــن داده مـــر ايـشـان رازغــارا

از آن جـــان تــوز لختــي خون رز ده

سپــــرده زيـــر پــاي انــدر سپــــارا


حق : خداي تعالي .

زارا : الف ، الف اطلاق است .

گلبن : بوتة گل سرخ .

هزارا : هزار ، عندليب .

قضا :حكم و تقدير الهي .

ستاندن : گرفتن .

در اين بيت آراية تصدير است .


عارض : چهره ، صورت .

عارض برافروختن : چهره را گلگون كردن .

بسوزد : مي‌سوزد .


لَحَدْ : گور .

لختي : پاره‌يي


چونين : چنين .

اينند : شماري مجهول كه از سه تا ده دلالت مي‌كند ، چند ، اند .


گردش : تحوّل .

آوردن : رساندن .

ديهيم : نواري كه گرد تاج پادشاهان ايران دوخته

مي‌شد ، مجازاً تاج شاهي .

گوشوارا: گوشوار .- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.