شیپ فایل محدوده سیاسی استان یزد

. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.شیپ فایل محدوده سیاسی استان یزد|39006914|sarzamindoost|لایه GIS محدوده سیاسی استان یزد, شیپ فایل محدوده سیاسی استان یزد, محدوده سیاسی استان یزد, مرز استان های کشور, مرز استان یزد
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل محدوده سیاسی استان یزد

. این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.