نقشه ی راه های ارتباطی استان قزوین

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeنقشه ی راه های ارتباطی استان قزوین|39007217|sarzamindoost|نقشه جاده های ارتباطی استان قزوین, جاده های ارتباطی استان قزوین, شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین, دانلود جاده های ارتباطی استان قزوین, لایه جاده های ارتباطی استان قزوین, جاده های ارتباطی استان قزوین, راه های ارتباطی استان قزوین, نقشه ی ر
با ما همراه باشید با موضوع نقشه ی راه های ارتباطی استان قزوین

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree