نقشه ی راه های ارتباطی استان یزد

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeنقشه ی راه های ارتباطی استان یزد|39007243|sarzamindoost|نقشه جاده های ارتباطی استان یزد, جاده های ارتباطی استان یزد, شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد, دانلود جاده های ارتباطی استان یزد, لایه جاده های ارتباطی استان یزد, جاده های ارتباطی استان یزد, راه های ارتباطی استان یزد, نقشه ی راه های ارتباطی
با ما همراه باشید با موضوع نقشه ی راه های ارتباطی استان یزد

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان یزد

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree