نقشه منحنی های هم تبخیر استان قزوین

- خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند. مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeنقشه منحنی های هم تبخیر استان قزوین|39008025|sarzamindoost|نقشه هم تبخیر استان قزوین, نقشه خطوط هم تبخیر استان قزوین, نقشه منحنی های هم تبخیر استان قزوین, شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان قزوین, دانلود نقشه هم تبخیر استان قزوین,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان قزوین
با ما همراه باشید با موضوع نقشه منحنی های هم تبخیر استان قزوین

- خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924


Datum: D_International_1924


Prime Meridian: Greenwich


Angular Unit: Degree