شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد

توضیح: این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشدشیپ فایل زمین لغزش های استان یزد|39008317|sarzamindoost|لایه زمین لغزش و مرز استان, شیپ فایل زمین لغزش و مرز, محدوده سیاسی و زمین لغزش, نقشه زمین لغزش های استان یزد, شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد, محدوده سیاسی استان یزد, دانلود نقشه زمین لغزش های استان یزد, لایه جی آی اسی زمین لغزش های استان یزد
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد

توضیح:

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد