شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

نقشه ی آبراهه های استان قزوین مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degreeشیپ فایل آبراهه های استان قزوین|39008636|sarzamindoost|لایه آبراهه های استان قزوین ,دانلود شیپ فایل,شیپ فایل قزوین,شیپ فایل آبراهه,دانلود شیپ فایل آبراهه های استان قزوین,شیپ فایل رودخانه های استان قزوین,دانلود نقشه ی آبراهه های استان قزوین,نقشه ی رودخانه های استان قزوین
با ما همراه باشید با موضوع شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

نقشه ی آبراهه های استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree